Jste zde

10.11.2022
Doprava

Velká Kunratická (ne 13.11.) dopravní opatření

V souvislosti s konáním závodu Velká Kunratická v neděli 13. 11. 2022 dojde pro zajištění bezpečného a plynulého provozu u místa konání k následujícímu dopravnímu opatření:

  • úplná uzavírka ulice Krále Václava IV. v úseku Ještědská - K Borovíčku (místo konání akce)
  • zjednosměrnění ulice Ještědská v úseku Krále Václava IV. - parkoviště u pošty (zajištění nutné průjezdnosti v ulici spolu s parkovací kapacitou pro účastníky)
  • doprovodné zákazy zastavení (pro zajištění průjezdnosti a přístupu zásobování a složek IZS)

Realizace a udržení dopravního opatření (k nahlédnutí v příloze) je odpovědností pořadatele závodu.

Možné parkování: parkoviště u služebny městské policie, parkoviště u pošty, ul. Za Parkem, K Libuši, Krále Václava IV., Ještědská (v jednosměrné části)

Děkujeme za pochopení a závodníkům přejeme hodně sil a kvalitní trať!

Vyskočit nahoru