Jste zde

22.6.2022

VOLBY 2022 - Staňte se členem volební komise!

Volby do Zastupitelstev obcí České republiky 2022 se konají v pátek 23. září 2022, od 14.00 hodin do 22.00 hodin, a v sobotu 24. září 2022, od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Máte-li zájem se voleb zúčastnit jako člen volební komise, vyzkoušet si práci při organizaci voleb a splňujete-li níže uvedené podmínky, přihlaste se! 


Členem okrskové volební komise může být:

  • státní občan České republiky, přihlášený k trvalému pobytu v obci na území ČR
  • státní občan jiného členského státu Evropské unie, přihlášený k trvalému pobytu v obci na území ČR, případně k přechodnému pobytu

a

  • který v den složení slibu (slib se skládá na ustavujícím zasedání okrskové volební komise 2.9.2022) dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva dle ustanovení § 4 odst.2 z.č. 491/2001 Sb., (např. omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu, z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)
  • který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice nebo Zastupitelstva hl.m. Prahy 

Je nutné splnit všechny uvedené podmínky!

Pokud máte zájem podílet se na realizaci voleb, můžete nám zaslat své kontaktní údaje (tedy hlavně telefon!) na email: saskova@praha-kunratice.cz a my Vás v případě potřeby budeme kontaktovat.

Vyskočit nahoru