Jste zde

23.5.2022

Na celostátním Zlatém erbu získal kunratický web stříbro!

Z letošního celostátního kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky obce/města jsme odjeli druzí!

Naše naděje z krajského kola se vyplnily, stanuli jsme na stupních (pódiu) vítězů! Posíláme gratulaci k hoře Říp do Mnetěše!

V celkovém hodnocení váženým průměrem výsledků jednotlivých oblastí jsme získali 4,18 bodu z 5 možných.

Při hodnocení se ukázaly faktické rozdíly, mezi právním statutem pražské městské části a běžné obce, což obecná kritéria stavěná na obce nepodchytila - např. vydávání obecních vyhlášek.
I na této zpětné vazbě ukazující určitou nesrozumitelnost pro vnějšího uživatele dále zapracujeme.

Budeme rádi i za vaši zpětnou vazbu k webu.

 


 

Co nám sdělila komise v komentářích k hodnocení?

Obec má jasně vyjmenované "elektronické služby", které poskytuje občanům. Diskutabilní je, jestli to vše jsou "elektronické služby" v pravém smyslu slova, svým pojetím, technologií. Mnohé prezentované "el. služby" jsou pouze elektronickým zobrazením papírových dat a nemají žádnou jinou přidanou hodnotu, funkčnost. Ale i tak zde najdeme několik opravdu plnohodnotných elektronických služeb. Reakce na dotaz v pořádku jak co do rychlosti, tak i obsahu a formy.
Radek Brázda (Svaz měst a obcí)


není zřejmé kde jsou OZV, nedostatek informací pro turisty
Jiří Černý (Sdružení místních samospráv ČR)


Responsivnost: Hodnoceno na: notebook hp, WIN 10,iPhone 12pro - iOS 15.3.1,HUAWEI - Android verze 8.0.0. Stránky přehledné, velikosti oken přizpůsobeny danému zařízení, menu bez rozptylujících efektů, bez nutnosti posouvat se nahoru či dolu. Na hlavní stránce v desktopovém zařízení a na notebook je znázorněna „animace“ města s různými informacemi/upoutávkami (střídání fotografií), na kontrolovaných zařízení není, což splňuje jednoduchý desing pro mobilní verze. Na všech testovaných zařízení došlo k načtení webu ihned, dostatečně čitelné. Web na všech testovacích zařízení optimalizován. (hodnocení 25.04.2022 19.20)
web - ÚP a návštěvníci : Územní plán je na adrese Územní plán, uliční plán, mapy | Oficiální web městské části Praha - Kunratice, ÚP funkční po hl.m.Praha. Web obsahuje ikonu Kultura a volný čas, není třeba dlouho dohledávat, obsahuje jak informace dětských hřištích (mapu), tak body zájmu pro turisty. Až teprve po rozkliku body zájmu dohledány typy na ubytovací a restaurační zařízení, oceňuji informaci i o MHD a bezbariérové přístupy. Tento odkaz velmi pěně zpracován, z mého pohledu by bylo vhodné takto mít zpracovanou kategorii Kultura a volný čas hned po jeho rozkliku. (hodnocení 25.04. 2022 19.20) Test reakce: dotaz zaslán 26.4. 14.58, odpověď 27.4. 15:35, potřebné info k dotazu.

Helena Duffková (odbor e-govermentu MV ČR)


Škoda, že jsem nenašel mapu, protokol https je k dispozici, optimalizace prověřena a vyzkoušena na Safari -MacOS (MacBook Pro), Windows s Chrom Google, Windows s Edge, Windows s Firefox/Mozila Responsivnost: Hodnoceno na iOS 15.3.1 na iPhone 6s, dále na MiA3 Android 11 a na Apple iPAD s macOS/iOS Návštěvník+investor: Územní plán: ÚP je k dispozici zásady a principy pro investory jsem nenašel Turistické informace: historie a památky (zajímavosti) mohou sloužit jako turistické informace, seznam dostupných restaurací v okolí jsem nenašel (doporučení na zlepšení - rozcestník tipů na občerstvení a restaurace pro turisty +ě ubytování) (obecně mám pro všechny SW společnosti dodávající web pro města a obce doporučení - platí i pro zadavatele na městech, že by stálo za to se vrátit k cílovým skupinám občan-podnikatel-turista) Kulturní informace: sekce nenašel jsem, ale lze si tyto informace dohledat
Ing. Martin Lukáš Ph.D. (MIM Consulting s.r.o.)


Přes složité řešení dělení veřejné správy v Praze se s tím web městské části vypořádal bez údaje o obci Praze.
Jaroslav Svoboda (bývalý zaměstnanec odboru informatizace veř. správy MV ČR)


Informačně bohatý web.
Líbí se mi 4 jazykové mutace včetně vietnamštiny, Mapa bezbarierových přístupů a dokonce i Mapa košů na psí exkrementy, fotografie v časové ose; virtuální prohlídka úřadu. Oceňuji přehledně rozlišení agend státní správy a samosprávy, zveřejnění fotek zastupitelů - i když kontakty jsou pouze na starostku a místostarosty -, dále Zápisy kontrolního výboru, rozpočtový výhled na 5 let, seznam správních úřadů s působností pro městskou část Praha - Kunratice, přehledně Hlášení závad, mobilní aplikaci Moje Kunratice. Nenalezla jsem však vyhlášky a také mi chybí informace z jednotlivých odborů.

Ing. Jana Voldánová (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.)


zdroj: https://www.zlatyerb.cz/html/vysledky/2022/celostatni/www.zlatyerb.cz/porotci/final2b784.html

pozn. vybrány pouze komentáře s konkrétními poznámkami k našemu webu

Vyskočit nahoru