Jste zde

23.5.2022
Doprava

Uzavírka Šeberova - změna trasy linky 165 od 28.5.

Od soboty 28.5.2022 bude v souvislosti s uzavírkou ulice K Hrnčířům (spojnice Šeberova a Hrnčíř) změna trasa linky 165.

Práce na stavbě postupují do fáze výstavby kanalizace, vodovodu a rekonstrukce vlastního tělesa komunikace, z toho důvodu není možné již zachovat žádný provoz MHD, jako tomu bylo dosud s řízením pomocí semaforů.

Linka 165 bude odkloněna z průjezdu Šeberovem do trasy Chillská - Na Jelenách - Kunratická spojka - K Šeberáku, Šeberov a Hrnčíře linka 165 zcela míjí!

Pro obluhu Šeberova bude zavedena náhradní linka X165, pro jízdu na Šeberov je tak nutný přestup na Opatově. Pro dojíždění žáků 2. stupně z Hrnčíř a Šeberova do ZŠ Kunratice je zavedena školní linka 276 (DOČASNÝ ODKAZ).

Linky 326, 327 a 357 ze Středočeského kraje budou u Hrnčířského hřbitova odkloněny na oficiální objízdnou trasu.


Objízdná trasa uzavírky je vedena po Kunratické spojce, po trase jsou provedena opatření zajišťující vyšší spolehlivost provozu.

  • dočasný buspruh na ulici Na Jelenách směrem na Opatov (linka 177, 165, 326, 327, 357)
  • prodloužený řadící pruh z Kunratické spojky směrem doleva na Hrnčíře pro vyšší kapacitu odbavování světelně řízené křižovatky
  • přikázaný směr jízdy vpravo od Hrnčíř na Kunratickou spojku směrem na Chodov - nově aplikována betonová svodidla pro zajištění dodržovnání opatření
  • prodloužení řadících pruhů na Kunratické spojce od rozvodny nahoru k okružní křižovatce - zkracuje kolonu a zrychluje průjezd

http://www.seberov.cz/news/omezeni-dopravy-na-ul-k-hrncirum-275288.htm


Schéma v obrázku níže (rozkliknout), originál v plném rozlišení zde: MAPA

Vyskočit nahoru