Jste zde

25.2.2022
Doprava

Uzavírka ul. K Verneráku 4. - 17. 3. 2022

Od pátku 4. 3. dopoledních hodin uzavřeme komunikaci K Verneráku z důvodu nutných rozsáhlých oprav. Jedná se o úplnou uzavírku, mezi Horními a Dolními Kunraticemi nebude umožněn jakýkoli průjezd.


Co a proč to děláme?

Na ulici potřebujeme provést několik důležitých oprav, které není možné provést za provozu jak z hlediska bezpečnosti provozu, tak z hlediska bezpečnosti pracovníků. Díky uzavírce navíc půjde výrazně zkrátit celkovou dobu omezení a tím stání v kolonách. Dále dojde k pokládce chrániček pro výměnu kabelů PRE, které by také vyvolaly samostatnou uzavírku komunikace. Zároveň potřebujeme komunikaci a hlavně hráz Verneráku udržet funkční, bez občasných krátkých uzavírek to ale nezvládneme.

Bude se opravovat:

  • Sanace opěrné zdi na hrázi a oprava izolace
  • Sanace kaverny a oprava svodidel u ul. Nad splavem v zúženém místě
  • Založení chrániček pod komunikací v celé šířce pro návaznou výměnu kabelů PRE (4x)
  • Opravy výtluků apod. průběžně v celé ulici
  • Zalití spár

Na tyto opravy potřebujeme dohromady nutně 14 dní kvůli uzrání podkladní konstrukce. 18. 3. ráno musí být komunikace opět průjezdná kvůli koordinované uzavírce komunikace K Hrnčířům mezi Šeberovem a Hrnčíři.

Kudy mám jezdit?

Zásadně okolo po Kunratické spojce, kudy je značena oficiální objízdná trasa. Pro veškerou dopravu bude ulice K Verneráku neprůjezdná a to na několika místech zároveň. Ve směru od Chodova jeďte po Kunratické spojce a odbočte na semaforech doprava k Šeberáku a dál Kunraticemi kam potřebujete. Ve směru na Chodov buď kolem Šeberáku a na semaforech doleva na Kunratickou spojku (pozor, tato trasa bude ucpaná nejvíc ze všech – ozkoušeli jsme si loni), nebo od Tří svatých rovnou po Vídeňské a pak po Kunratické spojce (vyhnete se velmi dlouhému čekání na semaforu, nelze doporučit v odpolední špičce), nebo úplně opačně kolem krčské nemocnice, následně po Jižní spojce a ulici 5. května (magistrále) se sjezdem na Chodově nebo u Šeberova (tato trasa bude fungovat asi nejspolehlivěji). Pokud vozíte ráno děti do školy, tak cca první polovina uzavírky vychází na jarní prázdniny. Pokud jen projíždíte Kunraticemi, vezměte to úplně jinudy. Dá se očekávat výrazné zpoždění autobusových linek 165 a 203 ve směru na Jižní město.

Kudy mám jezdit, když tam bydlím nebo pracuji?

Pro rezidenty a dojíždějící platí zcela identické omezení. Přístup ke všem nemovitostem bude umožněn a garantován pouze z jedné strany – viz plánek. Dělící linie je mezi ulicemi Nad splavem a Sobolákova hned u jednoho z překopů PRE. Udělat hranici jinde, museli bychom prodloužit uzavírku pravděpodobně až o týden. Tato hranice bude osazena fyzickými zábranami, kolem které se dostanou pouze chodci a cyklisté převádějící kolo po chodníku. Tato hranice zároveň chrání přilehlé okolí před dopravní zátěží, na kterou nejsou a nemůžou být ulice ani křižovatky jakkoli připraveny.

 

Schéma uzavírky
Objízdné trasy
Vyskočit nahoru