Jste zde

27.9.2021
Doprava

Nově jednosměrná Golčova a nová okružní křižovatka

Před týdnem byla definitivně zjednosměrněna ulice Golčova a upravena křižovatka na jejím konci - Golčova x Volarská x Poběžovická (x Do Dubin).

Vnímáme, že je třeba k tomu pár věcí vysvětlit, neb pro velkou část řidičů to znamená změnu návyků a úprava nese sebou jisté kontroverze, zcela uznáváme, že to pro část lidí není změna minimálně na první pohled komfortní. Úprava dopravního režimu byla opakovaně projednávána a laděna na komisi dopravy MČ, její smysl projednáván s rezidenty dotčených ulic, opatření bylo schváleno policií ČR a místě příslušným silničně správním úřadem.

Je nám zcela jasné, že žádnou úpravou se nezavděčíme všem. Obecně to, co bylo donedávna třeba bezproblémové (nebo aspoň tak řidičem vnímáno), s nárůstem dopravy, zrychlením jízdy (zejména u SUV apod. kde vnímáním jedete pomaleji, než ve skutečnosti) a zvýšeným počtem parkujících aut už často nefunguje nebo je již nebezpečné a je třeba zajistit základní bezpečnost užívání komunikací pro všechny účastníky, následováno plynulostí a kapacitou. Při úpravách se snažíme zároveň legalizovat to, co je provozně bezproblémové (například parkování v nějaké konkrétní podobě), ale odporuje pravidlům silničního provozu nebo jiným vyhláškám.

Co se tedy změnilo:

 • ulice Golčova za Kostelním náměstí přes Děbolínskou až k Volarské je nově jednosměrná (v uvedeném směru), pro cyklisty je zachována obousměrnost
 • vždy po jedné straně je vyznačen koridor pro chodce
 • lokálně legalizována parkovací stání - před knihovnou a mateřským centrem a dále na celém Kostelním náměstí na tři hodiny (stejně jako na ul. K Libuši), zbytek stání bez omezení
 • na konci Golčovy na křižovatce s Volarskou a Poběžovickou byl změněn typ křižovatky z polorovinné čtyřramenné s předností zprava na miniokružní
 • na Kostelním náměstí byla malá část určena jako jednosměrná a to pro možnost legalizace parkování pro zákazníky, návštěvníky apod.

Co nás k tomu vedlo:

 • zjednosměrnění Golčovy a vyznačení koridoru pro chodce
  • bezpečnost (zejména) chodců - Golčova při své šíři neuměla zajistit míjení aut proti sobě a zároveň docházelo k četným nebezpečným situacím s přítomnými chodci a to zejména s dětmi a seniory (v ulici je klub seniorů, mateřské centrum, školka, vstup do Zámeckého parku, knihovna)
  • absence chodníku v Golčově (a nemožnost jej vystavit v krátkém a středním časovém horizontu)
  • téměř jednomyslná vůle obyvatel ul. Golčova, kteří nás při společném jednání požádali o zjednosměrnění ulice
  • vytvoření a legalizace parkovacích stání (kde to prostorové poměry umožňovaly)
  • snížení intenzity v Golčově a výjezdu na hlavní ulici (zejména doleva), což zcela zbytečně zdržovalo zejména ve špičkách provoz na hlavní a bezpečnosti provozu na hlavní tento stav nijak nepřispíval
 • okružní křižovatka
  • velmi nebezpečné a rychlé průjezdy křižovatkou Golčova x Volarská x Poběžovická - sama křižovatka je svou geometrií (4 ramena na jedné polorovině) zcela nevhodná pro vnímání řidičem, vzhledem k rekonstrukci Volarské do ní začala část řidičů vjíždět zcela bez ohledu na potřebu dát přednost, rozhled, chodce v křižovatce, protijedoucí vozidla, brzdnou vzdálenost (v oblouku), rychlost křižovatkou z Do Dubin do Volarské přesahovala nezřídka i 50 km/h (otestováno pronásledováním vozidel) - tyto řidiče je nutné donutit zpomalit a dát si v místě pozor
  • nutnost nějakého manévru a zpomalení v křižovatce předchází vjezdu do protisměru do Golčovy
  • miniokružní křižovatka ve stavebním provedení je součástí již dříve schválené dokumentace na rekonstrukci dotčených ulic v režii magistrátu, na realizaci ovšem ze strany magistrátu nedošlo (došlo pouze na Volarskou) a větší zbytek dokumentace (jmenovitě právě Kostelní náměstí a Golčova) je vzhledem ke své zastaralosti a změnám potřeb uživatelů reálně nepoužitelný a řeší se celková aktualizace projektu
  • zabezpečení průchodu křižovatkou pro chodce - nově z Golčovy po levé straně je chodec naveden na místo pro přecházení přes Volarskou, dále přejde Poběžovickou (ta je prakticky bez provozu a snížili jsme zde pro bezbariérové užívání obrubu) a dostane se na oddělený chodník podél silnice u Bažantnice
 • úpravy na Kostelním náměstí
  • legalizace a kultivace parkování (často se nelegálně parkovalo na zeleni, posléze jen bývalé zničené zeleni - neustále se s dalšími parkujícími rozšiřovala prašná/bahnitá plocha)
  • vyklizení prostoru bezprostředně před kostelem - plochy budou opět rekultivovány a bude vrácena rekreační a pobytová funkce
  • změna distribuce parkování - Kostelní náměstí má sloužit především návštěvníkům, zákazníkům apod. nikoli pro celodenní odstavování vozidel - pro celodení odstav je určeno parkoviště u služebny městské policie, vlastní pozemky apod.

Co to přináší navíc oproti původním sledovaným cílům:

 • Bezpečnější výjezd na hlavní pro všechny řidiče z oblasti (K Libuši - nově K Šeberáku přes Volarskou u sokolovny) - ulice K Šeberáku je zatížena jen asi třetinově oproti ulici K Libuši, lze se tedy daleko snáze, rychleji a bezpečněji zařadit na hlavní, pro lepší rozhled doleva je na křižovatce instalováno nadprůměrně velké dopravní zrcadlo, ze kterého je vidět až téměř na náměstí prezidenta Masaryka - sledujte zrcadlo!
 • Rychlejší odbavování ul. K Libuši - odstranění (resp. zmenšení) zdroje úbytku kapacity na hlavní (bude dále řešeno dle reálného vývoje vývoje)
 • Parkovací místa v Golčově navíc (nejen oproti legálnímu stavu, ale i oproti skutečným počtům parkujících)

Co dělat, když se nevejdu do nového kruháku?

 • křižovatka byla testována osobními vozy i dodávkami - lze projet bez problému, ač je třeba více točit volantem (zvlášť z Golčovy do Volarské, je třeba manévr trochu nacvičit a nezávodit), poloměr prstence je relativně malý
 • pokud jste reálně větší, než kolik umožňuje poloměr křižovatky (popelář, nebo jiné rozměrné vozidlo - pozor, v oblasti platí zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t) - přejeďte pomalu a s opatrností okružní křižovatku středem přes namontované prahy - křižovatka byla s tímto principem konstruována a toto řešení odpovídá i možnostem legislativy)

V mapových podkladech se úprava s aktualizacemi postupně projeví. Pokud máte nějaké postřehy, co by bylo třeba doladit, napište nám prosím na doprava@praha-kunratice.cz.

Jak vypadá nyní schéma jednosměrek, viz níže:

Pokud jste dočetli až sem, děkujeme za pozornost, upřímně doufáme, že smysl úpravy, ač třeba s výhradami, chápete.

Pro odlehčení přidáváme krátké video průjezdu novou okružní křižovatkou, podle procesu tvorby videa nazváno jako "Tydýti na cestách":

 

 

Vyskočit nahoru