Jste zde

11.8.2021
Doprava

Informace k soukormé výstavbě u ul. K Verneráku

Na základě množících se dotazů o výstavbě u ulice K Verneráku naproti Volze zveřejňujeme zatím známé informace:

Jedná se o výstavbu maloobchodního celku (Billa + několik dalších menších provozoven) na pozemku p.č. 2344/28 k.ú. Kurnatice ve vlastnictví Vysoké školy ekonomické, která tento pozemek dlouhodobě pronajala pro komerční výstavbu. S tímto záměrem MČ zásadně nesouhlasila a během řízení se odvolala. Investor (Traxial Group) se se všemi výhradami dokázal vyrovnat, a získal kladná stanoviska všech dotčených orgánů (pozn. MČ není dotčený orgán, pouze účastník stavebního řízení) - správci inženýrských sítí, IPR, MHMP, ÚMČ Praha 4, soulad s územním plánem apod. Na základě získaných kladných stanovisek vydal stavební úřad Prahy 4 stavební povolení.

Odkaz na stránky investora: https://www.traxial.cz/retail-park-kunratice

Napojení objektu pro návštěvníky i zásobování je do ulice Ekonomická (komunikace ve vlastnictví VŠE). Původní projekt počítal s přímým napojením do ul. K Verneráku, což MČ jednozančně odmítla, stejně jako jakékoli využití pozemků v naší správě. Obejití pozemků a napojení do ul. Ekonomická však neřeší podstatu problému, neboť ul. Ekonomická je napojená do ul. K Verneráku. Tuto situaci i s ohledem na velmi špatný stav hráze Verneráku (vč. rizika jejího uzavření) a jistotu indukce další nové dopravy na ul. K Verneráku aktuálně řešíme.

3D situace
vizualizace (TRAXIAL)
situace (TRAXIAL)
Vyskočit nahoru