Jste zde

12.2.2021

NEVSTUPOVAT NA LED RYBNÍKŮ!

NEVSTUPOVAT NA LED RYBNÍKŮ, NEDOSTATEČNÁ TLOUŠŤKA LEDU!

V pátek 12.2. v cca 13:30 proběhlo měření tloušťky ledu na Šeberáku a Ohradě jednotkou sboru dobrovolných hasičů Praha-Kunratice.

U Šeberáku, Olšeňáku, Verneráku i Mlejňáku je vysoké riziko proboření ledem! Naměřená tloušťka byla jen 4 - 6 cm a rybníky jsou tekoucí, nehledě na teploty okolo promrzají velmi pomalu!

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME, ABYSTE NA TYTO RYBNÍKY NEVSTUPOVALI, NEHLEDĚ NA ODHRUNUTÝ SNÍH A DALŠÍ OSOBY NA LEDĚ! HROZÍ SMRT!

Osoby na ledě prosím případně varujte, že tloušťka není dostatečná - laickým pohledem se situace nedá odhadnout!

Rybník Ohrada má k 7 cm tloušťky ledu, bruslení a vstup na led pouze se zvýšenou opatrností a v menším množství osob na ledě. Ani za této tloušky však nemůžeme vstup doporučit.

Pokud se situace dostatečně zlepší, budeme vás informovat. Do té doby je možno pro sportovní vyžití využít běžkařských stop v Kunratickém lese, Bažantnici, v Zámeckém parku (v parku lyžování povoleno!).

Děkujeme za pochopení a neriskujte zbytečně své zdraví a životy!

 

Obecné instrukce v případě potíží:

  • Na led nechoďte nikdy sami, pokud se jeden člověk proboří, může druhý alespoň přivolat pomoc!
  • V případě praskání ledu se z místa okamžitě vzdalte, nebo zalehněte a odplazte se z místa nejkratší cestou ke břehu - je nutné rozložit váhu na větší plochu!
  • V případě proboření roztáhněte paže a snažte se zachytit okrajů a stabilizovat, pak dostat postupně ven, po proboření přichází okamžitě teplotní šok!
  • Pokud vidíte, že se někdo probořil, volejte okamžitě tísňovou linku 112 nebo 150 a hlaste polohu a počet probořených osob. Pokud máte poblíž lano apod., hoďte ho k probořenému aby se zachytil a zkuste jej za lano vytáhnout!
  • NIKDY NEOHROŽUJTE SAMI SEBE PŘI ZÁCHRANĚ! Dva proboření jsou na záchranu vždy horší, než jeden a šance na záchranu života se významně snižují!
  • Zachráněného je třeba vždy okamžitě zcela svléknout, dostat do suchého a maximálně prohřívat (interiér běžícího auta, interiér budovy), než dorazí lékařská pomoc

Více v odkazech:

Vyskočit nahoru