Jste zde

9.11.2020

Nové strategické dokumenty MČ Praha-Kunratice

Byly aktualizovány strategické dokumenty MČ Praha-Kunratice.

MČ získala finanční podporu z Evropského sociálního fondu na tvorbu strategických a koncepčních dokumentů v MČ Praha-Kunratice. Cílem projektu je získání podkladů pro cílený rozvoj a zavést strategické řízení MČ.
Jedná se o koncepční plán pro plánování rozvoje a dalších šesti dokumentů – demografická studie, inventarizace stromů, pasport zeleně, pasport mobiliáře, plán nakládání s odpady a generel komunikací.

Jednotlivé pořízené dokumenty naleznete zde: ODKAZ

Zpráva o pořízení dokumentů: PDF

Vyskočit nahoru