Jste zde

2.11.2020

Pomoc skautů seniorům - bezplatná linka 800 200 007

SKAUTSKÁ POMOC LINCE SENIORŮ V PRAXI

Elpida ve spolupráci s Junák – český skaut z.s. nabízí v rámci projektu Skautská pomoc Lince seniorů bezplatnou pomoc při zajišťování každodenních potřeb seniorů v době pandemie COVID-19, kterým je z důvodu např. jiných zdravotních komplikací doporučeno vyhýbat se místům s vysokou koncentrací osob.

Elpida v rámci služby umožní seniorům předat svůj požadavek na dobrovolnou pomoc  členům organizace Junák – český skaut z.s.. 

S čím mi takto mohou skauti pomoci?

Lze tímto způsobem žádat o pomoc v činnostech, které nevyžadují přímý osobní styk dobrovolníka se seniorem a pomáhají seniorovi se zajištěním základních životních potřeb v čase vyhlášeného nouzového stavu.

V tuto chvíli skauti realizují pomoc v těchto činnostech:
■ nákup potravin a základních potřeb
(v rozsahu ideálně na celé stokoruny, dle individuálního nákupního  seznamu)
■ návštěva pošty (kdy není nutné, aby byl senior přítomný osobně)
■ návštěva lékárny

Jak si o pomoc mohu říci?

Stačí zavolat na naši bezplatnou linku 800 200 007 a sdělit, s čím potřebujete pomoci. Naši pracovníci s Vámi domluví podrobnosti a předají Váš požadavek organizaci Junák – český skaut z.s., kde bude v případě volné kapacity dobrovolníka vyřízen. Dospělý skaut či skautka se s Vámi spojí a domluví se na podrobnostech realizace Vašeho požadavku. 

V případě žádosti o dobrovolnou pomoc skautů je se souhlasem volajícího porušen jinak trvale platný princip anonymity volání na Linku seniorů. Pro realizaci pomoci bude nutné pracovníkovi Linky seniorů sdělit:
■ jméno příjmení,  telefonní číslo, přesnou adresu (označení na zvonku,číslo dveří..) 
■ činnost se kterou potřebujete pomoci, čas kdy to potřebujete

Za jak dlouho po zavolání na Linku seniorů mohu pomoc čekat?

Nebudete-li do 48 hodin kontaktován žádným dobrovolníkem, patrně jsou dobrovolnické kapacity skauta ve Vašem regionu vytížené. Poptávka po pomoci ve skautském systému zůstává a možná se Vám někdo ozve později. Přesto však po uplynutí 48hodin doporučujeme se opět obrátit na Linku seniorů 800 200 007 a požádat o zprostředkování kontaktu na jinou dobrovolnickou organizaci ve Vašem regionu.

Jak pomoc probíhá?

Samotná služba je poskytována maximálně bezkontaktně, aby bylo vyloučeno riziko ohrožení zdraví. Dobrovolník z řad skautů od seniora získá vše potřebné k obstarání záležitosti. Nákup, léky nebo složenky poté předá zpět seniorovi přede dveřmi a po předchozí domluvě s ním vypořádá úhradu za obstarané zboží či léky. Senior tak platí pouze cenu léků či nákupu, který mu bude doručen, bez jakýchkoli dalších poplatků či přirážek.

 

Dobrovolník nakoupí vždy zodpovědně, tak, aby seniorovi nevznikaly zbytečné náklady, přičemž nesmí být překročena částka, kterou má pro nákup vyhrazenou. V případě potřeby nákup konzultuje se seniorem po telefonu. S nákupem doručí i účtenku pro možnost kontroly ceny nákupu. Dobrovolník nemusí doručit určité položky nákupu, které nejsou aktuálně v obchodě dostupné, nebo položky, jež se nevejdou do částky vyhrazené k nákupu. 

Na základě telefonické objednávky je služba poskytnuta jednorázově, senior si však s pracovníkem linky může domluvit opakované plnění (např. určité dny v týdnu), případně kdykoli zavolat znovu.

Skautská pomoc je poskytována na dobrovolné bázi, bez nároku na odměnu. Nelze vyloučit, že v určitých lokalitách nebude Junák – český skaut z.s.  schopen zajistit potřebné množství dobrovolníků ke splnění všech objednávek. V takovém případě se Vám zástupce Junáka ozve co nejdříve zpět a informuje Vás o dalším postupu. 

Jakékoli případné dotazy, stížnosti či reklamace týkající se služby Vám pomůžeme vyřešit telefonicky na Lince seniorů 800 200 007, a to denně od 8:00 do 20:00 hodin.
Stížnost lze také podat e-mailem vedoucí Linky seniorů Kateřině Bohaté katerina.bohata@elpida.cz , případně písemně na adresu: Kateřina Bohatá, Elpida o.p.s., Na Strži 40, Praha 4

 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE TAKÉ NA STRÁNCE  organizace Junák- český skaut z.s. www.skautskapomoc.cz

Skauti pomáhají seniorům
Vyskočit nahoru