Jste zde

9.3.2020

Dopravní omezení na Vídeňské U tří svatých

⚠️⚠️ OMEZENÍ NA VÍDEŇSKÉ U TŘÍ SVATÝCH! ⚠️⚠️

ZÁKLADNÍ INFO

Od pondělí 16. 3. do 15. 4. proběhne souvislá údržba okružní křižovatky Vídeňská x Dobronická x K Libuši („U tří svatých“), která přinese omezení dopravy. Nejedná se o klasickou uzavírku!

Provoz po linii ul. Vídeňské bude řízen pomocí kyvadlového provozu (semafory), větve okružní křižovatky na Dobronickou (na Libuš) a K Libuši (na Kunratice) budou muset být uzavřené, jinak by kyvadlo nefungovalo a celá křižovatka včetně širokého okolí by se zablokovala! Příjezd po Vídeňské bude mít tedy sníženou kapacitu, nebude však zastaven.

V souběhu s opravou křižovatky bude upraven přechod pro chodce na jižním rameni křižovatky (směrem ven z Prahy), dojde k vybudování dělícího ostrůvku a úpravě přisvětlení přechodu. Mimo výše uvedený termín (před i po) bude při kraji vozovky u budovaného ostrůvku malé omezení zřízené pro přípravné a dokončovací práce, provoz ale dotčen nebude.

Po (nejen) naší intervenci jsou obě akce termínově sladěné do jednoho jediného omezení. Proč se neudělaly obě akce loni během velké uzavírky Vídeňské, kdy na to byly nejpříhodnější podmínky, necháme bez komentáře. Důrazně jsme protestovali proti rozdělování těchto akcí do různých termínů. Všechny akce na Vídeňské provádí TSK hl. m. Prahy, jako městská část Praha-Kunratice máme velmi omezené možnosti do věcí zasahovat. Na potřebu koordinace a využití loňské velké uzavírky Vídeňské jsme upozorňovali dopředu a opakovaně, marně.

Sledujte naši FB stránku pro další a aktuální informace!

Jednosměrné výjezdy z kyvadla na okružní křižovatce budou zřízeny podle toho, která část křižovatky bude zrovna uzavřená:

  • 16.3. – 31.3. umožněn sjezd na Dobronickou
  • 1.4. – 15.4. – umožněn sjezd na Kunratice

OBJÍZDNÉ TRASY (tam i zpět)

  • Od Vestce: (D0) přes Kunratickou spojku nebo pokračovat dále po Vídeňské ke kyvadlovému provozu
  • Z Kunratic na Libuš (a Modřany): přes Šeberák a Kunratickou spojku nebo přes Krč (ulicí Jalodvorská/V Štíhlách; přímé spojení Kunratic a Libuše přestane na měsíc existovat!)
  • Z Kunratic na centrum: ulicí K Zeleným domkům – pozor na špatný stav vozovky (jeďte pomalu!!!) nebo přes Jižní město
  • od Vestce (D0) na Dobronickou: přes Kunratickou spojku a Libuš

MHD:

  • 165 – pro Kunratice přestává na měsíc autobus 165 existovat; od Šeberova zahne na Kunratickou spojku a bude pokračovat přímo na Libuš a dále do Modřan!
  • 193, 203 – ze zastávky Kunratická škola vedeny linky ulicí K Zeleným domkům; zrušena zastávka U tří svatých v obou směrech; přesunuta zastávka Zelené domky do ul. K Zeleným domkům; zřízena dočasná zastávka Předškolní pro snazší dopravu žáků ZŠ ze Zeleného údolí (naproti rybníku Ohrada)
  • příměstské linky 332, 335, 337, 339: bez omezení

Více průběžně na: https://www.facebook.com/rekonstrukcevidenskevkunraticich

Vyskočit nahoru