Jste zde

15.1.2020

Důležitá informace pro držitele psů

Od 1. ledna 2020 musí být všichni psi na území České republiky označeni mikročipem.

Tato povinnost byla schválena novelou veterinárního zákona již v listopadu 2017, s účinností právě od 1. 1. 2020. Od tohoto data by měl být mikročipem označený každý pes.

 

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději v půl roce věku.

Výjimka: Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před  datem 3. 7. 2011.

Na psy tetované po 3.7.2011 se již povinnost označení mikročipem vztahuje  také.

 

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou registrováni u Komory veterinárních lékařů ČR (https//www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).

 

Za psa bez označení bude od 1.1.2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty až do výše 50.000,-Kč, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. A to i přesto, že v očkovacím průkazu bude mít platné očkování proti vzteklině uvedeno.

Pro psy chované v Praze je od 1. 1. 2005 povinnost, mít psa, staršího 6 měsíců, označeného čipem nebo tetováním a následně zaregistrovaného na Magistrát hl. m. Prahy. Tato povinnost je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy. Dosud tedy stačilo, mít psa tetovaného a řádně registrovaného. Od 1. 1. 2020 musí tedy být všichni psi označeni mikročipem, kromě již zmíněných starších psů s jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před  datem 3. 7. 2011.

 

Registraci do Evidence chovatelů psů, vedené Magistrátem hl. m. Prahy, můžete provést následujícími způsoby:

a) Osobně zanést vyplněnou registrační kartu chovatele psa na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 (2. patro, dv.č. 231a, 231b, 234, úřední hodiny  pondělí 12:00 – 17:00 a středa 8:00 – 18:00 hod.).

b) Nebo poštou zaslat registrační kartu na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

c) Nebo registrační kartu chovatele psa lze zaslat na e-mail: posta@praha.eu, případně prostřednictvím datové schránky hl. m. Prahy: 48ia97h.

 

Registrační karta: http://www.praha.eu/public/7f/3b/7e/550287_1054196_Registracni_karta_chovatele_psa.doc

 

Související odkazy:

Státní veterinární správa https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/

MHMP http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/zivotni_prostredi_a_energetika/ostatni/oznacovani_a_registrace_psu_na_uzemi.html

Vyskočit nahoru