Jste zde

11.11.2019

Kácení u Vesteckého potoka

Od 6. 11. 2019 provádí správce vodního toku druhou etapu kácení břehového doprovodu Vesteckého potoka a rybníku Šeberák. V listopadu 2017 proběhla první etapa kácení, která prokázala, že většina kmenů a větví topolů je silně napadena hnilobou. Topoly jsou vzhledem k velké hustotě výsadby v minulosti (vysazené ve sponu cca 1-3 m) vykloněné a koruny jsou nerovnoměrně zavětvené, mají narušenou stabilitu a často i prosychající korunu. Jedná se o krátkověké dřeviny s lámavými větvemi. Dosadba nových stromů je plánována v souvislosti s připravovanou revitalizací koryta Vesteckého potoka v dalších letech.

Vyskočit nahoru