Jste zde

15.9.2019

V rozvodné stanici ČEPS Chodov bude cvičit armáda a bude se střílet cvičnou municí

Mezi 18. a 23. září 2019 proběhne cvičení pěší roty aktivních záloh „STRÁŽ 2019 – SAFEGUARD“
pod velením Krajského vojenského velitelství Praha v prostoru rozvodny ČEPS Chodov a jejím blízkém okolí do okruhu 500 m.

Cvičení se účastní okolo 120 příslušníků aktivních záloh s cílem prověřit jejich připravenost bránit objekt důležité infrastruktury.

Do cvičení budou zapojeny složky IZS z důvodu sladění činností. Cvičení se svým charakterem
nepřímo dotkne obyvatel Šeberova a Kunratic, a to zejména slyšitelnou střelbou cvičnou municí
a pohybem vojáků a techniky v okolí objektu. Intenzivní výcvik bude probíhat mimo noční hodiny
a doprava nebude nijak omezena.

Po celou dobu cvičení budou na dodržování veřejného pořádku dohlížet hlídky PČR a Městské policie hl.m. Prahy.

Ivan Hýža

V rozvodné stanici ČEPS Chodov bude cvičit armáda a bude se střílet cvičnou municí
Vyskočit nahoru