Jste zde

8.8.2019

Odstraňování napadených stromů kůrovcem

Od pátku 8. srpna 2019 začne společnost Lesy hl. m. Prahy odstraňovat napadené stromy kůrovcem v lokalitě Kunratické bažantnice. Prevence a ochrana před působením škodlivých činitelů je jednou ze zákonných povinností na vlastníky lesa.

Celý úsek je označen páskami a tím je také omezena průchodnost celé této části, pro bezpečnost návštěvníků. Prosíme návštěvníky, aby dbali zvýšené pozornosti při pohybu v této lokalitě.

Ivan Hýža - místostarosta MČ Praha Kunratice

 

Vyskočit nahoru