Jste zde

8.7.2019

Každý může díky MAPu (z)měnit přístup ke vzdělávání

Každý může díky MAPu (z)měnit přístup ke vzdělávání

Zajímáte se o vzdělávání? Máte nápad, inspiraci či radu, jak zlepšit vzdělávání v mateřských a základních školách v Praze 12? Zapojte se do projektu, jehož cílem je zlepšit oblast vzdělávání pro území MČ Prahy 12 Libuš a nově i pro MČ Kunratice.  

Projekt „MAP Praha 12 pokračuje“ vstupuje na svoji čtyřletou cestu zvyšování kvality napříč ZŠ a MŠ v Praze 12 a Kunraticích a zve každého zájemce, kterému není lhostejná kvalita vzdělávání v daném území, rád se dozvídá o inovativních možnostech ve vzdělávání a rád sdílí své zkušenosti a znalosti k účasti na různorodých akcích, workshopů, seminářů, či konferencí, které pro Vás připravujeme. Připojte se k MAPu a vyberte si to, co zajímá právě vás, případně nás informujte, co by Vás zajímalo. Účast na akcích pořádaných MAPem je zdarma.

Jak se můžete zapojit?

Mezi pravidelné a tradiční akce pořádané MAPem, do kterých se můžete libovolně zapojit, patří setkání pracovních skupin MAPu, vzdělávací akce typu EduCoffee a Leadership. Součástí projektu MAP však bude i organizace mnoho dalších akcí – např. na podzim knižní festival KNIHOMAP, výjezdní zasedání, spolupráce s dalšími školami s cílem přenosu dobré praxe, atd. Připravované akce budou reagovat na Vaše potřeby a podpoří rozvoj partnerství a spolupráce v oblasti vzdělávání na daném území

Přijďte diskutovat na setkání Pracovních skupin

Úkolem pracovních skupin je otevřít diskuzi nad konkrétní oblastí a přinášet moderní a ověřené přístupy a nápady do jednotlivých škol. V rámci projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ vzniká 10 pracovních skupin, a to v následujících oblastech: financování vzdělávání, čtenářská a jazyková gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti, polytechnika, kalokagathia a volný čas, digitální gramotnost, kariérové poradenství, rodina, škola a komunita a environmentální výchova.

Setkání pracovních skupin jsou vždy otevřené, přijít může každý. Na konkrétní setkání pracovní skupiny se stačí pouze registrovat. Pracovní skupiny se budou pravidelně scházet od září 2019 a pozvánky naleznete na webových stránkách projektu.

Potkejme se na EduCoffee

EduCoffee je komorní setkání všech zájemců o vzdělávání, vždy zaměřené na konkrétní téma. Každé EduCoffee vede pozvaný odborník a řeší se témata, jako jsou např. vzdělávací program Montessori, zahraniční vzdělávání, čtenářství, robotika, propojování předmětů ve školách, matematika „prof.Hejného“, nadané děti, … . Někdy se jedná o přednášku, někdy intenzivní workshop. Na EduCoffee je nutné se registrovat z důvodu omezené kapacity sálu či učebny.

Leadership podporuje vedoucí pracovníky MŠ a ZŠ

MAP II bude i nadále podporovat vedoucí pracovníky mateřských a základních škol z MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice.

Jak se o plánovaných aktivitách MAPu dozvíte?

Veškeré informace o připravovaných aktivitách a přihlašování najdete na webu www.mappraha12.cz a na Facebooku MAP Praha 12.

Přijďte a zapojte se!

www.mappraha12.cz

www.facebook.com/mappraha12/

Vyskočit nahoru