Jste zde

8.3.2019

Kácení 5 ks dubů červených na hrázi rybníka Šeberák v pondělí 11.3.2019

v pondělí 11.3.2019 budou zahájené práce na kácení 5 ks dubů červených na hrázi rybníka Šeberák.

Původním záměrem bylo tyto dřeviny na hrázi ponechat, byť se jedná o dub červený (v ČR nepůvodní dřevina, která vyniká kratší životností a větší lámavostí větví oproti našim druhům dubů – dub letní, zimní). Po vypuštění nádrže na podzim 2018 se nicméně ukázalo, že jsou stromy silně podemleté, případně svým kořenovým systémem hráz narušují a nebylo by tak možné provést její opravu (dohutnění hráze, opevnění aj.).

Pro kácení bylo vydáno pravomocné povolení o kácení s nabytím právní moci dne 15.2.2019.

Ing. Josef Šlinger

specialista vodních toků

Vyskočit nahoru