Jste zde

29.10.2018
Pozvánka na zasedání ZMČ

Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice

starostka Městské části Praha-Kunratice svolává 1. Ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice pro volební období 2018-2022

na pondělí 5.112018 od 18.00 hod.

v zasedací místnosti kunratické radnice,

K Libuši 7, Praha 4 – Kunratice

Program:

 1. Zahájení-předání Osvědčení o zvolení MHMP
 2. Složení slibu zastupitele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Volba návrhového výboru
 5. Volba volebního a mandátového výboru
 6. Schválení programu jednání ustavujícího ZMČ Praha-Kunratice
 7. Projednání způsobu voleb
 8. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva
 9. Volba starosty
 10. Volba zástupců starosty
 11. Zřízení Finančního výboru ZMČ Praha-Kunratice a určení počtu jeho členů
 12. Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ z řad členů zastupitelstva MČ
 13. Volba členů a tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva MČ
 14. Zřízení kontrolního výboru ZMČ Praha-Kunratice a určení počtu jeho členů
 15. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ z řad členů zastupitelstva
 16. Volba členů a tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
 17. Schválení jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
 18. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a příspěvků členům zastupitelstva včetně stanovení odměn fyzickým osobám – členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
 19. Projednání programového prohlášení
 20. Změny a úpravy rozpočtu
 21. Dotazy, připomínky, podněty

Ing. Lenka Alinčová

starostka MČ Praha-Kunratice

PřílohaVelikost
PDF icon Pozvánka na 1. ZMČ 102.8 KB
Vyskočit nahoru