Rekonstrukce ulice Volarská

 

Předmět akce: kompletní rekonstrukce ulice Volarská vč. přeložek sítí

  • Předpokládaný start akce: 23. 7. 2018
  • Předpokládaný konec akce: listopad 2018
  • Prováděcí firma: Čermák a Hrachovec a.s.
  • Investor: hlavní město Praha zastoupené společností ZAVOS s.r.o.

Potřebné kontakty:

  • správce komunikace ÚMČ Praha - Kunratice p. Kubát: kubat@praha-kunratice.cz; +420 244 102 217 (příjem a vyřizování žádostí, stížností, dotazů, prostředník pro komunikaci s investorem, systém rychlého varování)
  • Zhotovitel firma Čermák a Hrachovec a.s. p. Zacha: adam.zacha@cerhra.cz; p. Stolař: tomas.stolar@cerhra.cz; +420 251 091 311

Profil veřejné zakázky vč. projektové dokumentace: ODKAZ

 

Rekonstrukce kromě zcela nového povrchu také množství parkovacích míst na zatravňovací dlažbě, nové vjezdy, rekultivovaný zasakovací pás zeleně s výsadbou stromů, novou dešťovou kanalizaci od hasičárny k ulici K Šeberáku a mnoho dalších drobných zlepšení. Nejvýraznější změnu, kterou pocítí všichni je však zjednosměrnění úseku Bořetínská - K Šeberáku, což je dáno zejména potřebou množství parkovacích stání pro Sokol a fotbalové hřiště, dále kvůli snadnému a rychlému výjezdu našich dobrovolných hasičů. Pro obyvatele Volarské to znamená snížení intenzit provozu a tedy pokles celkové hladiny hluku, opačný směr nahradí ulice Děbolínská či Golčova, jejíž rekonstrukce se také chystá: dojde k aktualizaci projektové dokumentace a dle dostupných prostředků investora (hlavního města Prahy) se bude realizovat.

Z ulice dále zmizí sloupy telefonního vedení, nové vedení bude umístěno pod povrcha budou zbudovány nové přípojky. Provádí správce sítě CETIN, pro komunikaci s odpovědným pracovníkem prosím kontaktujte ÚMČ Praha - Kunratice.

Budou položeny nové kabely silnoproudu s optickým vedením pro řízení sítě a dálkové odečty - připojení domácností na novou síť bude řešeno individuálně v průběhu stavby. Investor: PRE; zhotovitel: Energo Praha

Pro rychlé varování v případě nehod během stavby či aktuálním omezením jsou rozesílány hromadné sms všem, kteří své číslo k tomuto účelu na společném jednání poskytli. Pokud jste číslo doposud neposkytli, můžete tak učinit emailem na adresu kubat@praha-kunratice.cz