Rekonstrukce ulice Volarská

 

Předmět akce: kompletní rekonstrukce ulice Volarská vč. přeložek sítí

  • Předpokládaný start akce: 23. 7. 2018
  • Předpokládaný konec akce: listopad 2018
  • Prováděcí firma: Čermák a Hrachovec a.s.
  • Investor: hlavní město Praha zastoupené společností ZAVOS s.r.o.

Potřebné kontakty budou doplněny před zahájením akce

Profil veřejné zakázky vč. projektové dokumentace: ODKAZ

 

Rekonstrukce kromě zcela nového povrchu také množství parkovacích míst na zatravňovací dlažbě, nové vjezdy, rekultivovaný zasakovací pás zeleně s výsadbou stromů, novou dešťovou kanalizaci od hasičárny k ulici K Šeberáku a mnoho dalších drobných zlepšení. Nejvýraznější změnu, kterou pocítí všichni je však zjednosměrnění úseku Bořetínská - K Šeberáku, což je dáno zejména potřebou množství parkovacích stání pro Sokol a fotbalové hřiště, dále kvůli snadnému a rychlému výjezdu našich dobrovolných hasičů. Pro obyvatele Volarské to znamená snížení intenzit provozu a tedy pokles celkové hladiny hluku, opačný směr nahradí ulice Děbolínská či Golčova, jejíž rekonstrukce se také chystá: dojde k aktualizaci projektové dokumentace a dle dostupných prostředků investora (hlavního města Prahy) se bude realizovat.