Jste zde

26.6.2018

Rekonstrukce ulice Volarská

 

Předmět akce: kompletní rekonstrukce ulice Volarská vč. přeložek sítí

 • Předpokládaný start akce: 23. 7. 2018
 • Předpokládaný konec akce: listopad 2018
 • Prováděcí firma: Čermák a Hrachovec a.s.
 • Investor: hlavní město Praha zastoupené společností ZAVOS s.r.o.

Potřebné kontakty:

 • správce komunikace ÚMČ Praha - Kunratice p. Kubát: kubat@praha-kunratice.cz; +420 244 102 217 (příjem a vyřizování žádostí, stížností, dotazů, prostředník pro komunikaci s investorem, systém rychlého varování)
 • Zhotovitel firma Čermák a Hrachovec a.s. p. Zacha: adam.zacha@cerhra.cz; p. Stolař: tomas.stolar@cerhra.cz; +420 251 091 311

Profil veřejné zakázky vč. projektové dokumentace: ODKAZ

Průběh (aktualizováno 20.8.2018)

 • od 26.7. vykufrování 1. etapy (Golčova - Bukovanská), pokládka nových kabelů PRE, CETIN, veřejné osvětlení
  • v průběhu srpna a září postup prací zablokovala spol. CETIN dočasnou neschopností přeložit kabel do nové polohy a stavba nemohla pokračovat (došlo by k fyzické kolizi s obrubníky) - aktuálně již vyřešeno a stavba se rozběhla
 • od 24.9. do 7.10. začne pokládka kabelů v 2. etapě (Bukovanská - hasičárna), od 8.10. začne samotná rekonstrukce komunikace; cca 8.10. by měla zároveň proběhnout pokládka živičných povrchů v 1. etapě a následovat finišování povrchů chodníku a vjezdů (zámková dlažba)
 • VŠECHNY UVEDENÉ ÚDAJE SE MOHOU ZMĚNIT PODLE AKTUÁLNÍ SITUACE A NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTÍ

 

Rekonstrukce kromě zcela nového povrchu také množství parkovacích míst na zatravňovací dlažbě, nové vjezdy, rekultivovaný zasakovací pás zeleně s výsadbou stromů, novou dešťovou kanalizaci od hasičárny k ulici K Šeberáku a mnoho dalších drobných zlepšení. Nejvýraznější změnu, kterou pocítí všichni je však zjednosměrnění úseku Bořetínská - K Šeberáku, což je dáno zejména potřebou množství parkovacích stání pro Sokol a fotbalové hřiště, dále kvůli snadnému a rychlému výjezdu našich dobrovolných hasičů. Pro obyvatele Volarské to znamená snížení intenzit provozu a tedy pokles celkové hladiny hluku, opačný směr nahradí ulice Děbolínská či Golčova, jejíž rekonstrukce se také chystá: dojde k aktualizaci projektové dokumentace a dle dostupných prostředků investora (hlavního města Prahy) se bude realizovat.

Z ulice dále zmizí sloupy telefonního vedení, nové vedení bude umístěno pod povrcha budou zbudovány nové přípojky. Provádí správce sítě CETIN, pro komunikaci s odpovědným pracovníkem prosím kontaktujte ÚMČ Praha - Kunratice.

Budou položeny nové kabely silnoproudu s optickým vedením pro řízení sítě a dálkové odečty - připojení domácností na novou síť bude řešeno individuálně v průběhu stavby. Investor: PRE; zhotovitel: Energo Praha

Pro rychlé varování v případě nehod během stavby či aktuálním omezením jsou rozesílány hromadné sms všem, kteří své číslo k tomuto účelu na společném jednání poskytli. Pokud jste číslo doposud neposkytli, můžete tak učinit emailem na adresu kubat@praha-kunratice.cz

PřílohaVelikost
PDF icon Koordinační situace se sítěmi1.3 MB
PDF icon Situace1.43 MB
Rekonstrukce ulice Volarská
Vyskočit nahoru