Sdělení o jmenování pověřence DPO

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v návaznosti na zrušení směrnice číslo 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavádí do právního řádu zcela nový institut pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Citované nařízení vstupuje v účinnost dne 25. 5. 2018.

Podle článku 37 tohoto nařízení je Městská část Praha-Kunratice povinna jmenovat pověřence.

Městská část Praha-Kunratice jmenovala pověřencem DPO ke dni 25. 5. 2018 obchodní korporaci Operator ICT, a.s., IČ: 02795281 se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00  Praha 7.

Spojení na pověřence DPO je následující:
e-mail: dpo@praha-kunratice.cz
tel.: 244 102 214
adresa: K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4-Kunratice

Dne  24. 5. 2018

………………………………………..

Jitka Voříšková

tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice