Jste zde

24.5.2018

Sdělení o jmenování pověřence DPO

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v návaznosti na zrušení směrnice číslo 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavádí do právního řádu zcela nový institut pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Citované nařízení vstupuje v účinnost dne 25. 5. 2018.

Podle článku 37 tohoto nařízení je Městská část Praha-Kunratice povinna jmenovat pověřence.

Městská část Praha-Kunratice jmenovala pověřencem DPO ke dni 25. 5. 2018 obchodní korporaci Operator ICT, a.s., IČ: 02795281 se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00  Praha 7.

 

Spojení na pověřence DPO je následující:

Kancelář pověřence ochrany osobních údajů (DPO)
Operátor ICT a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

email: dpo@operatorict.cz
telefon: +420 246 030 971

 

Dne  24. 5. 2018

………………………………………..

Jitka Voříšková

tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

Vyskočit nahoru