Jste zde

21.3.2018

Omezení dopravy na Libuši v okružní křižovatce Libušská x Kunratická spojka

Na začátku dubna, konkrétně 3. dubna, bude zahájena rekonstrukce ulice Libušská v Praze. V rámci ní dojde k opravě povrchu komunikace a výstavbě kruhové objezdu na křižovatce ulic Libušská a Kunratická spojka. Kromě toho zde bude vybudován nový kanalizační řád, a to v jižní části Písnice. S opravou souvisí i dopravní omezení. Investorem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a práce realizuje společnost EUROVIA CS.

Aktuální informace na: https://www.praha-libus.cz/aktualita/7863-rekonstrukce-paterni-ulice-libusska-v-pisnici    a   http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb 

Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a potrvá přibližně do konce roku 2018. Po většinu doby prací bude zcela uzavřen výjezd z Písnice na Dolní Břežany. V první etapě bude vystavěn kruhový objezd Libušská – Kunratická spojka (do konce června 2018) a současně proběhne rekonstrukce v části Libušská od křížení s ulicí K Vrtilce až na jih Písnice. Ve druhé fázi se bude rekonstruovat úsek od ulice K Mejtku po křížení s ulicí K Vrtilce včetně křižovatky Libušská – K Vrtilce.

Objízdné trasy pro motoristy povedou přes Vestec nebo Cholupice, přičemž nájezd na Pražský okruh bude uzavřený. Práce ovlivní také fungování městské hromadné dopravy:

  • Autobusy linky 331 a 333 povedou po Vídeňské ulici a budou jezdit ul. Dobronickou, ul. Vídeňskou a přes Hodkovice.                                
  • Zastávka Na Kopečku bude zrušena a nahradí ji zastávka Dolní Břežany, škola.                          
  • Od 1. 7. budou autobusy vedeny přes Kunratickou spojku, Vídeňskou ul. a Hodkovice.
  • Ze stanice Dolní Břežany, náměstí budou linky jezdit podle starých řádů.
  • Z Kačerova budou odjezdy o několik minut dříve (kvůli delší trase) a příjezdy o několik minut později.

Doba výstavby: 04/2018–12/2018

Ivan Hýža

Vyskočit nahoru