Jste zde

30.10.2017

Revitalizace Olšanského rybníku a Šeberáku

Začíná velká revitalizace Olšanského rybníku a Šeberáku

Začátkem listopadu se rozběhne tolik potřebná revitalizace kunratických rybníků Olšanského a Šeberáku. Jedná se o akci rozloženou do několika následujících let. Náklady se počítají v desítkách milionů. Prvním krokem byl výlov rybníka Olšanského. Bude následovat jeho odbahnění a oprava přelivu. Zároveň dojde k úpravě části koryta potoka před jeho vyústěním do Šeberáku. Jedná se o vykácení části topolů kanadských. Tato dřevina není typická pro české prostředí. Tyto poměrně křehké stromy jsou vysázeny velmi hustě a jak se „natahovaly“ za světlem, jsou nyní nebezpečně vytáhlé a nebezpečné tím, že při větším větru hrozí tím, že se zlomí. To se ostatně potvrdilo při větrné bouři, která proběhla naší zemí 29. října tohoto roku, kdy krajní topol směrem od Šeberáku k Olšanskému rybníku podlehl náporu větru. Naštěstí v místě, kde dopadnul, se nikdo nenacházel. Koryto potoka má být vytvarováno do meandrů, kde by drobné kamenné přepážky vytvořily malou kaskádu. Tato první etapa by měla být ukončena napuštěním Olšanského rybníka na podzim příštího roku. Ihned poté bude následovat vypuštění Šeberáku, jeho odbahnění a oprava bezpečnostního přelivu. Tyto akce nepodléhají stavebnímu povolení, a proto je možné s nimi začít ihned.

V průběhu těchto prací bude zpracovávána projektová dokumentace na stavební povolení pro rekonstrukce hrází. O tom nás bude magistrátní organizace Lesy Praha a.s., která má oba rybníky ve svém majetku, informovat a další postup konzultovat.

Vyskočit nahoru