Jste zde

20.9.2017

Obnova horkovodu v Zeleném údolí

  Kunratická radnice nebyla informována o investiční akci společnosti IK+EM udržovacích stavebních prací s názvem "Obnova horkovodu v ulici Za Valem, V Zeleném údolí a K Zelené louce". Tyto udržovací stavební práce podle stavebního zákona nepodléhají ani ohlášení a ani stavebnímu povolení. .

O akci „Udržovací práce energetického zařízení IK+EM –výměna teplovodu“ byl vyrozuměn Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4 (OŽPAD), který k tomu vydal své vyjádření. Byl také zpracován dendrologický průzkum, který řešil charakteristiku řešeného území, skladbu dřevin, jejich zdravotní stav, ochranu a likvidaci dřevin. Ve vyjádření (OŽPAD) je povinnost investora zajistit po celou dobu výkopových prací přímý dohled odborníka, specializovaného na problematiku ochrany dřevin při stavební činnosti.  Tento Dendrologický posudek a stanovisko Odboru životního prostředí Prahy 4 jsme dostali nyní k dispozici je k náhlednutí u zástupce starostky Ivana Hýži.

 Stavební akce v celé Praze 4 vč. Kunratic povoluje a ohlášení pro stavby přijímá stavební úřad Praha 4, nikoliv MČ Praha-Kunratice, která nemá stavební Odbor. Veškeré podrobnosti k realizované akci „Obnova horkovodu“ Vám může sdělit pan Škarda, T: 606 597 596, který je za realizaci tohoto projektu odpovědný společnosti IK+EM. Ukončení této  akce je plánováno 30. listopadu 2017.

Ivan Hýža

PřílohaVelikost
PDF icon Výstavba horkovodu678.23 KB
PDF icon Výstavba horkovodu894.93 KB
PDF icon Výstavba horkovodu659.37 KB
PDF icon Časový harmonogram555.1 KB
Obnova horkovodu v Zeleném údolí
Vyskočit nahoru