Jste zde

Obnova horkovodu v Zeleném údolí

  Kunratická radnice nebyla informována o investiční akci společnosti IK+EM udržovacích stavebních prací s názvem "Obnova horkovodu v ulici Za Valem, V Zeleném údolí a K Zelené louce". Tyto udržovací stavební práce podle stavebního zákona nepodléhají ani ohlášení a ani stavebnímu povolení. .

O akci „Udržovací práce energetického zařízení IK+EM –výměna teplovodu“ byl vyrozuměn Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4 (OŽPAD), který k tomu vydal své vyjádření. Byl také zpracován dendrologický průzkum, který řešil charakteristiku řešeného území, skladbu dřevin, jejich zdravotní stav, ochranu a likvidaci dřevin. Ve vyjádření (OŽPAD) je povinnost investora zajistit po celou dobu výkopových prací přímý dohled odborníka, specializovaného na problematiku ochrany dřevin při stavební činnosti.  Tento Dendrologický posudek a stanovisko Odboru životního prostředí Prahy 4 jsme dostali nyní k dispozici je k náhlednutí u zástupce starostky Ivana Hýži.

 Stavební akce v celé Praze 4 vč. Kunratic povoluje a ohlášení pro stavby přijímá stavební úřad Praha 4, nikoliv MČ Praha-Kunratice, která nemá stavební Odbor. Veškeré podrobnosti k realizované akci „Obnova horkovodu“ Vám může sdělit pan Škarda, T: 606 597 596, který je za realizaci tohoto projektu odpovědný společnosti IK+EM. Ukončení této  akce je plánováno 30. listopadu 2017.

Ivan Hýža

gotop