Jste zde

28.7.2017

Časový harmonogram rekonstrukce ulic v Kunraticích

Koordinační schůzky s občany za přítomnosti projektanta, stavbyvedoucího a vedením MČ Praha-Kunratice, kde budete seznámeni s postupem prací a dočasnými omezeními, které práce na rekonstrukci přinesou a časovým harmonogramem jsou naplánovány:

3. etapa - pro obyvatele bydlící v ul. Nad Rybníčky 11.9.2017 od 17:00 hod

Ivan Hýža

místostarosta MČ Praha Kunratice

Časový harmonogram rekonstrukce ulic v Kunraticích
Vyskočit nahoru