Časový harmonogram rekonstrukce ulic v Kunraticích

Koordinační schůzky s občany za přítomnosti projektanta, stavbyvedoucího a vedením MČ Praha-Kunratice, kde budete seznámeni s postupem prací a dočasnými omezeními, které práce na rekonstrukci přinesou a časovým harmonogramem jsou naplánovány:

1. Pro obyvatele bydlící v ul. Děbolínská 7.8.2017 od 17:00 hod ve velké zasedačce na radnici v Kunraticích.

2. Pro obyvatele bydlící v ul. Žižkova, Pod Betání a Nad Rybníčky 21.8.2017 od 17:00 hod.

Ivan Hýža

místostarosta MČ Praha Kunratice