Jste zde

13.6.2017

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Kunratice za rok 2016

Oznámení o zveřejnění

návrhu závěrečného účtu Městské části Praha-Kunratice

za rok 2016

Na kamenné úřední desce a na webových stránkách na elektronické úřední desce Městské části Praha-Kunratice pod odkazem http://praha-kunratice.cz/uredni-deska-0  byl dne 13.6.2017 zveřejněn návrh závěrečného účtu Městské části Praha-Kunratice za rok 2016. Současně s návrhem je tamtéž umístěna zpráva o přezkoumání hospodaření.

Písemné připomínky mohou občané podávat do 27.6.2017 a ústní připomínky lze projednat na zasedání zastupitelstva při jeho projednávání  dne 28.6.2017.

Vyskočit nahoru