Jste zde

5.6.2017

https://bezpecnost.praha.eu/

Bezpečnost.praha.eu

O spuštění pražského bezpečnostního portálu se v krizovém řízení jedná delší dobu. Tato chvíle je tady a začátkem červnového měsíce je doména https://bezpečnost.praha.eu na světě. Na těchto stránkách se dozvíte aktuální informace o dopravních opatřeních, aktuality, poruchy a plánované akce, dopravní nehody. Najdete zde také vše z oblasti bezpečnosti, tzn. ochrana před povodněmi, požární ochrana, prevence kriminality. Můžete zde také najít informace o zásadách a plánování integrovaného záchranného systému včetně zajímavostí o kamerovém systému v hl. m. Praze a systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Praktické rady si můžete vyhledat v sekci „Co dělat když“, najdete zde jak se zachovat v případě nečekaného rozsáhlého výpadku elektřiny (blackoutu), ohrožení ptačí chřipkou, jak se připravit a co vše potřebné si vzít s sebou v případě potřeby evakuace a také jak se zařídit v případě vyhlášení smogové situace. V sekci dokumenty se můžete seznámit s platnou legislativou a také se seznamem a kapacitou úkrytů na území hl. m. Prahy. V případě nenadálých situací může být tento portál vaším dobrým pomocníkem.   

Ivan Hýža

místostarosta MČ Praha-Kunratice

Vyskočit nahoru