Jste zde

24.4.2017

Od soboty 29.dubna 2017 dojde v provozu autobusové dopravy k některým trvalým změnám

ZMĚNY V DOPRAVĚ

od soboty 29. dubna 2017 dojde v provozu Pražské integrované dopravy k několika trvalým změnám. Tyto změny nejsou rozsáhlé z hlediska trasování linek, nicméně u řady linek, zejména nočních, dochází ke změně jejich  číselného označení. Hlavním důvodem změny číslování těchto linek je rozvoj systému Pražské integrované dopravy a postupná integrace dalších oblastí Středočeského kraje do PID. V rámci tohoto procesu je nutné v dohledné době využít pro číslování regionálních autobusových linek i čísla od 501 výše. Proto je nutné tuto číselnou řadu postupně uvolnit, jak od nočních linek (čísla 501-515 nahradí čísla 901-915), tak od školních linek (čísla 551-575 nahradí čísla 251-275). Jelikož není vhodné měnit rodičům a dětem čísla školních linek během školního roku, školní linky dostanou čísla 251-275 až od 4. září 2017. Aby tento krok mohl být v září realizován, je ale nutné již s předstihem právě k termínu 29. 4. 2017 uvolnit, respektive přečíslovat stávající autobusové linky nesoucí nyní označení v rozmezí od 251 do 269.

Na následujícím odkazu získáte podrobné informace o tom, proč ke změnám čísel linek dochází: https://ropid.cz/precislovani-zejmena-nocnich-linek-pid/

Kromě přečíslování linek dojde k 29. 4. 2017 na území Prahy k řadě úprav zkracujících intervaly na linkách metra i autobusů.

Posílení provozu metra

 • V pracovní dny jedou všechny vlaky na lince A až do stanice NEMOCNICE MOTOL.
 • V ranní špičce pracovního dne jedou všechny vlaky na lince C i v úseku Ládví – LETŇANY. 
 • Na všech linkách metra je posílen páteční provoz, je zrušen omezený páteční jízdní řád metra.
 • Na všech linkách metra jsou zkráceny intervaly v pracovní dny na konci odpolední špičky.
 • V období od 21 do 22:30 je celotýdenně na linkách metra zkrácen interval z 10 na 7,5 minuty.

Posílení provozu denních autobusových linek:

 • Kvůli zajištění návazností na posílený večerní provoz metra je každý den v období od 21 do 22:30 zkrácen interval na většině autobusových linek (z 20 na 15 minut a ze 40 na 30 minut).
 • V různých obdobích pracovních dnů je zkrácen interval na linkách 113, 119, 125, 136, 180 a 213.
 • O víkendech je zkrácen interval na lince 100 a na linku 118 jsou nasazeny kloubové autobusy.

Změny v oblasti městské části Praha-Kunratice, které se týkají především noční dopravy:

 • Linka PID 901:

Noční linka 901 vychází z úpravy trasy dosavadní linky 501, která je nově vedena ve trase Anděl - Smíchovské nádraží - Přístaviště - Novodvorská - Zálesí - IKEM - U Tří svatých - Kunratice - Šeberák - Šeberov - U Dálnice (pouze směr Anděl) - Opatov - Na Košíku - Na Hroudě - Strašnická - Skalka. Linka je v provozu v pravidelném intervalu 60 minut po dobu celého týdne od cca 0:30 do 4:30. Na ostatní noční linky PID má linka 901 garantované návaznosti v zastávkách Anděl a Na Hroudě. V zastávkách Přístaviště, Zálesí, U Dálnice (pouze směr Anděl) je možné využít další vazby na noční linky vedené přímo z centra Prahy s přestupní dobou kolem 10 minut.   

 • Linka PID 606:

U této linky dochází ke změně číselného označení (nově linka 956) a v souvislosti se zavedením linky 901 také ke změně trasy. Linka je nově vedena mezi zastávkami U Tří svatých a Pramenná přímo po Vídeňské ulici a nově tak zajistí dopravní obsluhu v nočním období zastávky Betáň. V zastávkách Kunratická škola, Kunratice a Šeberák je nahrazena právě novou noční linkou 901.

 • Linka PID 193:

V souvislosti s posílením provozu metra C ve večerním období dochází k posílení linky v období cca 21:00 - 22:30 zkrácením intervalu na 15 minut ve směru do Kunratic.

 • Linky PID 165 a 203:

Dochází pouze k drobným změnám jízdních řádů.

Souhrn všech změn v rámci sítě PID se stručným komentářem najdete zde: https://ropid.cz/posileni-metra-autobusu-29-dubna-2017/

S detailním popisem změn včetně provozních parametrů linek se můžete seznámit zde: https://ropid.cz/trvale_zmeny/trvale-zmeny-od-29-4-2017/

Současně je jsou již na webových stránkách www.ropid.cz nebo www.dpp.cz k dispozici nové jízdní řády všech spojů a již je funkční i vyhledávání spojení pro data po 29. 4. 2017.

Upozorňujeme, že vzhledem k počtu zastávek, jichž se přečíslování zejména nočních linek PID dotýká, bude obměna čísel linek a jízdních řádů probíhat průběžně v celém týdnu. Proto prosíme v následujících dnech přijměte s pochopením, že se na zastávkách budou potřebné informace objevovat postupně. Nejprve nová čísla linek a co nejblíže termínu změny pak i nové jízdní řády.

Děkujeme za pochopení a věříme, že pro obyvatele Kunratic bude cestování Pražskou integrovanou dopravou zavedením pravidelné noční dopravní obsluhy ještě příjemnější.

Ivan Hýža

místostarosta MČ Praha - Kunratice

Od soboty 29.dubna 2017 dojde v provozu autobusové dopravy k některým trvalým změnám
Vyskočit nahoru