Jste zde

24.4.2017

Program Čistá energie Praha 2017

Program "Čistá energie Praha 2017" se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1.9.2016 a 30.9.2017. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2.5-29.9.2017. Více informací o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách  portalzp.praha.eu  . Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na e-mailové adrese dotace.topení@praha.eu

Vyskočit nahoru