Jste zde

28.3.2017
Pozvánka na zasedání ZMČ

18. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice 5.4.2017 od 18 hod

18. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice

Program:

  1. Rozpočtové změny a úpravy
  2. Stanovení odměn neuvolněných členů ZMČ Praha-Kunratice
  3. Přehled věcných a finančních darů ZŠ Kunratice za období r. 2016
  4. Veřejnoprávní smlouvy
  5. Záměr požádat ÚZSM o převod vlastnictví pozemku parc.č. 1428/6
  6. Dotazy, připomínky, podněty
18. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice 5.4.2017 od 18 hod
Vyskočit nahoru