Jste zde

9.3.2017

Rozpočtová opatření městské části Praha-Kunratice

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU, ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE

v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění jsou následující dokumenty umístěny na webových stránkách následně:

schválený:

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE

na internetových stránkách http://praha-kunratice.cz/informace-k-verejnym-planovanym-prijmum-vydajum-vyrocni-zpravy 

schválená

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE V ROZPOČTU

na internetových stránkách http://praha-kunratice.cz/informace-k-verejnym-planovanym-prijmum-vydajum-vyrocni-zpravy

schválený

ROZPOČTOVÉ VÝHLEDY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE

na internetových stránkách http://praha-kunratice.cz/informace-k-verejnym-planovanym-prijmum-vydajum-vyrocni-zpravy

Do výše schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu v listinné podobě je možno nahlédnout v budově Městské části Praha-Kunratice, sekretariát u paní Kubátové  na adrese K Libuši 7/10, 148 00  Praha 4-Kunratice

Ing. Lenka Alinčová v.r.
starostka Městské části Praha-Kunratice
ZVEŘEJNĚNO: 10. 3. 2017

Vyskočit nahoru