Jste zde

2.2.2017

SMOGOVÁ situace v Praze - doporučení

ZCZC 796

VMCZ92 RPPH 020235

 

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

 

Vydáno: Čtvrtek 02.02.2017 v 03.30 SEČ (02.02.2017 v 02.30 UTC)

Pro území: Aglomerace Praha

Na některých stanicích v uvedených územích překročil 24hodinový klouzavý

průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu

100 mikrogramů/m3 ve dvou po sobě následujících dnech.

 

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem

a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty pro suspendované

částice PM10 – 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10

100 mikrogramů/m3 – doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené

fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.

U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z

automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných

částic PM10 a oxidu dusičitého.

 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na

internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky

měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.

Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,

vypočtené z 1hodinových koncentrací.

Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a

jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/<příjmení meteorologa>

 

== ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Rosa ==

Vyskočit nahoru