Jste zde

11.7.2016

Harmonogram přistavení BIOODPADU na II. pololetí 2016

Harmonogram BIOODPADU  II. pololetí roku 2016
     
DatumČas přistaveníLOKALITA  
30.10.201613 - 16 hodJeštědská (u pošty)
30.10.201613 - 16 hodkřižovatka ul K Betáni x Do Dubin
30.10.201613 - 16 hodkřižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova  
     
6.11.201613 - 16 hodJeštědská (u pošty) 
6.11.201613 - 16 hodkřižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
6.11.201613 - 16 hodkřižovatka ul. Lizstova x Kalmánova 
     
13.11.201613 - 16 hodkřižovatka ul. Vožická x Lesní 
13.11.201613 - 16 hodkřižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
13.11.201613 - 16 hodkřižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory  
     
Co je bioodpad   
     
Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního 
odpadu, vedle papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného
odpadu a nápojových kartonů.   
     
Do bioodpadu patří:   
·        tráva a plevel    
·        listí (bez smetků z ulice)    
·        dřevní štěpka z větví stromů a keřů   
·        spadané ovoce    
·        kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)  
·        sedliny kávy a čaje (i s pap. filtrem), čajové sáčky  
·        skořápky od vajec    
·        neznečištěná zemina (bez květináčů)   
·        pokojové rostliny    
·        květináče z lepenky a rašeliny  
     
Do bioodpadu naopak nepatří:  
·        zbytky jídel (tzv. gastroodpad)   
·        jedlé oleje    
·        maso a kosti    
·        uhynulá zvířata   
     
Vyskočit nahoru