Jste zde

20.6.2016

Program Čistá energie Praha 2016“ versus dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech

 1. „Program Čistá energie Praha 2016“
 2. Pražský program financovaný z prostředků hl. m. Prahy;
 3. Pouze pro žadatele, kteří obměňují tepelný zdroj na území hl. m. Prahy;
 4. Obměna zdroje je možná jak v bytech, v rodinných domech i bytových domech (obměna vytápění z neekologického na ekologický způsob vytápění, rekonstrukce plynového vytápění, instalace tepelných čerpadel, solárních kolektorů);
 5. Časová způsobilost nákladů - v závislosti na datu uvedení zdroje do provozu od 1. září 2015 do 30. září 2016;
 6. Příjem žádostí: od 20. června do 30. září 2016 Příjem žádostí může být předčasně ukončen v případě vyčerpání finančních prostředků.

Výhody – Nižší administrativní zátěž z pohledu žadatele. Požadovány jsou pouze doklady přímo související s realizovanou přeměnou tepelného zdroje.

Nevýhody – Nižší poskytovaná dotace.

 1. „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ (zkráceně „Kotlíkové dotace Praha“)
 2. Dotační program vyhlášený hl. m. Prahou za účelem čerpání a rozdělování finančních prostředků EU, prostřednictvím SFŽP žadatelům na území celé ČR,

  každý kraj má nastaveny vlastní podmínky programu vycházející ze Základních podmínek vydaných MŽP;

 3. Obměna zdroje v rodinných domech vytápěných kotli na pevná paliva s ručním přikládáním za kotle s automatickým přikládáním, a to na kombinovaný kotel uhlí/biomasa nebo pouze na biomasu, za plynový kotel či tepelné čerpadlo, (instalace solárních kolektorů je možná při současné instalaci některého z uvedených tepelných zdrojů);
 4. Časová způsobilost nákladů - od 15. 7. 2015;
 5. Příjem žádostí: od 21. března 2016 do 29. prosince 2017. Příjem žádostí může být předčasně ukončen v případě vyčerpání finančních prostředků.

  Výhody – Vysoká částka poskytované dotace - až 80% nebo 85% ze 150 tisíc Kč uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s provedením obměny tepelného zdroje. Výše dotace je v závislosti na druhu nově instalovaného tepelného zdroje.

Nevýhody – Větší náročnost na prokázání nároku na poskytnutí dotace (vyšší počet příloh včetně fotodokumentace, doklad o likvidaci starého tepelného zdroje, nový zdroj musí být zařazen v 5. či lepší emisní třídě, provedení mikro-energetických opatření na základě doporučení energetického specialisty nebo doložení zpracovaného Průkazu energetické náročnosti budovy v energetické klasifikační třídě „C“ nebo lepší apod.).

Shodné prvky obou programů: Žádost do obou uvedených dotačních programů je třeba podat až po kompletní realizaci obměny tepelného zdroje! V případě kotlíkových dotací tzn. tedy včetně provedených mikro-energetických opatření doporučených energetickým specialistou nebo Průkazem energetické náročnosti budov vystaveným na energetickou třídu „C“ nebo lepší.

Hlavní rozdíly mezi dotačními programy definuje tabulka:

Program Čistá energie Praha 2016Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech – Kotlíkové dotace Praha
Zdroj financováníRozpočet hl. m. PrahyOperační program Životní prostředí pro období 2014–2020 (evropské fondy)
ŽadateléFyzické a právnické osobyFyzické osoby
Místo realizaceByt, rodinný dům a bytové domy na území hl. m. PrahyByt v rodinném domě, rodinný dům (max. 3 bytové jednotky) na území hl. m. Prahy
Oblasti dotační podpory
 1. přeměna neekologického topného systému ve prospěch topného plynu nebo elektřiny
 2. náhrada neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla)
 3. náhrada ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE
 4. náhrada lokálních topidel (např. WAW) vytápěním centrálního typu
 5. rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový či elektrický)
 6. ohřev vody a přitápění solárními kolektory
 7. využití OZE v novostavbách
Náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním moderním nízko emisním tepelným zdrojem následujícího typu:
 • kotlem na biomasu s automatickým přikládáním;
 • kombinovaným kotlem na uhlí & biomasa s automatickým přikládáním;
 • plynovým kondenzačním kotlem;
 • tepelným čerpadlem.
 • instalace solárního systému pouze při současné instalaci některého z výše uvedených nových tepelných zdrojů.
Výše dotace
 • náhrada neekologického topného systému: 25.000,- Kč (max. 50 % nákladů), zdroj pro 3 a více BJ 200.000,- Kč (max. 30 % nákladů)
 • náhrada lokálních topidel: 25.000,- Kč (max. 50 % nákladů), zdroj pro 3 a více BJ 150.000,- Kč (max. 50 % nákladů)
 • výměna původního plynového kotle: 20.000,- Kč (max. 50 % nákladů), zdroj pro 3 a více BJ 100.000,- Kč (max. 30 % nákladů)
 • instalace TČ: dle typu 40.000,- Kč/60.000,- Kč (max. 30 %/ 50 % nákladů)
 • instalace zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty: 30.000,- Kč (max. 50 % nákladů)
 • instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění: 5.000,- Kč / 1 m2 (absorpční plochy), max. 40.000 Kč na jeden systém (max. 50 % nákladů)
Při náhradě kotle na uhlí s ručním přikládáním:
 • plynovým kondenzačním kotlem nebo kombinovaným kotlem na uhlí & biomasa s automatickým přikládáním – max. 80 % ze 150 tis. Kč doložených uznatelných nákladů: 120 tis. Kč;
 • kotlem na biomasu s automatickým přikládáním nebo tepelným čerpadlem – max. 85 % ze 150 tis. Kč doložených uznatelných nákladů: 127,5 tis. Kč.
WWWProgram Čistá energie Praha 2016Kotlíkové dotace Praha

Ivan Hýža

zástupce starostky

  

Vyskočit nahoru