Jste zde

18.5.2016

"Chci poladit Prahu" -podněty pro vytvoření plánu dopravy v Praze http://poladprahu.cz/

Chci poladit Prahu!

Pomocí aplikace nám můžete jednoduchým způsobem sdělit svoje osobní přepravní potřeby či objasnit potíže, kterým při přepravě do svého cíle čelíte. Díky Vaší ochotě se snáze dozvíme, co příliš neladí a kam je třeba napnout síly k nápravě.

Používat aplikaci je snadné, stačí zadat jméno a PSČ, zaškrtnout jakých druhů dopravy se podnět týká a napsat komentář, co se líbí, nebo nelíbí. Podnět lze i nakreslit do mapy jako bod, čáru či plochu. Pro Plán udržitelné mobility jsou důležité podněty, které se týkají celých ulic či oblastí nebo dokonce celého systému, vzhledem k náročnosti celého dokumentu není bohužel v jeho kompetencích doporučovat posunutí konkrétního spoje autobusu o 5 minut či zřízení přechodu pro chodce.

http://poladprahu.cz/chci-poladit-prahu

Žádný podnět neskončí v koši!

16. května 2016

 Zaregistrovali jsme už první dotazy, které se týkají zasílání podnětů a harmonogramu tvorby Plánu udržitelné mobility. V rychlosti proto odpovídáme touto aktualitou. Žádný podnět, který nám pošlete přes aplikaci, nezapadne do koše. Počítáme s tím, že podnětů přijdou tisíce a jsme na to připraveni. Naši pracovníci všechny náměty zpracují, roztřídí a připraví z nich podklady, které se budu projednávat v dalších kolech projektu. Z části připomínky a podněty třídí sama aplikace, z části to bude ruční práce. Prosíme vás ale o pochopení, že vám nebudeme schopni individuálně odpovídat, to v množství připomínek, které od Pražanů a Středočechů dostaneme, není ani možné. Vše ale poctivě zpracujeme do dalších kol, protože podněty budou sloužit pro diskuse a setkání s odborníky a pro jejich další práci. Kromě veřejnosti se do projektu zapojují zástupci městských částí, významných přepravních firem, městských organizací, Středočeského kraje, měst kolem Prahy, ale také občanských sdružení.

V další fázi projektu se zapojí veřejnost ještě několikrát, ať už formou panelových diskusí s odborníky při hledání společné vize pro mobilitu nebo podněty ke konkrétním návrhům opatření. Termíny a výzvu k zapojení zveřejníme vždy na těchto stránkách. Pokud chcete do ladění Prahy aktivně vstupovat, určitě sledujte náš web, včas se dozvíte více.

Tvorba Plánu udržitelné mobility je rozložena do 2,5 roku. Úkolem první části, která právě teď startuje, je vytvořit co nejdetailnější analýzu současné situace. Ta bude hotova na podzim letošního roku. Na ní naváže příprava scénářů, které definují vize a cíle dopravních změn v Praze (podzim 2016 – jaro 2017). V průběhu příštího roku vzniknou návrhy konkrétních opatření, které budou konkrétněji zformulovány ve výsledném Plánu mobility na konci roku 2017.

V roce 2018 bude proces tvorby Plánu udržitelné mobility završen získáním stanoviska k procesu posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. SEA) a předložením Radě hlavního města Prahy a zastupitelům k závěrečnému schválení.

Ivan Hýža

"Chci poladit Prahu" -podněty pro vytvoření plánu dopravy v Praze http://poladprahu.cz/
Vyskočit nahoru