Jste zde

20.4.2016

Autorizovaný rozhovor se starostou MČ Praha - Libuš Mgr. J. Koubkem

Pane starosto, velice nás zaujalo Vaše stanovisko k přebírání majetku státu do vlastnictví malých městských částí, které bylo zveřejněno v informačním letáku TOP09 v září 2015.

MČ Kunratice je v situaci, kdy majetková komise hl.m. Prahy už schválila bezúplatný převod kulturní památky budovy Kunratického zámku z Národního muzea na hl. m. Prahu.

Můžete podrobněji popsat Vaše zkušenosti s převzetím budovy bývalých jeslí v Libuši.

V roce 2008 bylo vedení radnice v Libuši postaveno před možnost získat budovu bývalých jeslí. Ta byla v jakémsi středobodu jednoho ze dvou libušských sídlišť- sídliště Písnice Libuš totiž nemá přirozené historické jádro, tak jako ho mají Kunratice, což vašim obyvatelům závidím. Budova jeslí ale právě poskytovala tu výhodu, vytvořit místo, které by nabídlo různé volnočasové aktivity pro děti a mládež. Byla to tehdy ohromná výzva, a tak můj předchůdce do toho šel a městská část po jednáních získala bezúplatně budovu do vlastnictví na 20 let s povinností se o ni starat.

Co konkrétně tedy v bývalých jeslích vzniklo?

Usídlil se v nich klub Junior. Jsou zde různé kroužky a dílny pro děti, například modeláři, kteří pobírají dokonce světová ocenění. Najdeme tu ale i aktivity hudební, jazykové a pohybové. Součástí je totiž i tělocvična, a tak tu zázemí najdou třeba volejbalisti nebo tanečníci. Máme zde i mateřské centrum a nově i dislokovanou třídu nedaleké mateřské školy.  

Mohli jste budovu po převzetí alespoň částečně komerčně pronajmout, abyste hradili její chod?

Ne, byla to podmínka, že se o budovu budeme nejen sami starat, ale že ji nemůžeme komerčně využívat. I když logické by bylo, část pronajmout a ze získaných peněz hradit její provoz. Objekt jsme získali ve slušném stavu, budova totiž nebyla předtím opuštěná, ale sídlila tu škola. Vycházelo se z předpokladu, že peníze na opravu se budou pohybovat do výše 10 milionů korun v následujících 10 – 15 letech. A na opravy topení, zateplení a drobnou údržbu střechy jsme dostali dotaci od hl. m. Prahy.

Co pro Vás bylo důležitým kritériem pro souhlas s převodem do vaší péče? 

Určitě skutečnost, že se jednalo o budovu s běžnou údržbou. Kdyby se jednalo o historickou budovu, mohly by nastat komplikace s opravami či údržbou, která by byla nad finanční možnosti našeho rozpočtu.

Kunratická radnice teď může takto získat do správy zchátralou budovu zámku. Šel byste do toho, kdybyste byl Vy starostou Kunratic?

Usiloval bych o to, ale pod podmínkou, že by bylo jasné, kdo bude financovat rekonstrukci a kdo budovu bude spravovat. Neznám přesně rozpočet Kunratic, ale při podobném počtu obyvatel tuším, že nemáte desítky milionů nazbyt na případnou nákladnou rekonstrukci. Ta by musela ležet na bedrech například hl. m. Prahy a nikoliv městské části.

Je něco, co vnímáte jako společný problém Kunratic a Libuše?  

Určitě nadměrná tranzitní, tedy průjezdní doprava. Tisíce aut z jižního okraje Prahy se denně valí přes obě městské části do centra a odpoledne a večer zpět. Jediné, co může situaci zlepšit a auta z Vídeňské a Libušské ulice odvést, je obchvat, který dopravu odvede z obytných částí.

Před Vánocemi se otevřelo v Kunraticích nové Obchodní centrum. Leží téměř na hranici Libuše. Vnímáte ho i jako zlepšení nákupních možností i pro Libušské?

Je to příležitost k nákupu pro naše občany ať už pojedou autem či autobusem. Tato menší lokální nákupní centra se mi líbí, obslouží místní obyvatele, ale současně nepřivádí žádnou větší dopravu. Je mi líto, že naše městská část nemá možnost podobného obchodního centra na obecním pozemku, jednak kvůli občanům, tak nepochybně i kvůli příjmům z pronájmu do rozpočtu, což mohu Kunraticím jen závidět.

Kunratice se potýkají s nedostatečnou kapacitou základní školy, která teď může pojmout 690 dětí. Kolik má Libuš základních škol a jaká je jejich kapacita? A je dostatečná?

Máme dvě základní školy. Jejich kapacita je téměř 750 žáků. S ohledem na údaje demografické studie nám kapacita výhledově mohla pro naše děti stačit. Jiná situace je u mateřských škol. Ty máme v našem katastru čtyři, ale celkem jen 12 tříd s 330 dětmi. Předloni jsme otevřeli jednu novou třídu, výhledově budeme ještě jednu až dvě potřebovat.

Autorizovaný rozhovor se starostou MČ Praha - Libuš Mgr. J. Koubkem
Vyskočit nahoru