Jste zde

20.4.2016

„Kotlíkové dotace v Praze"

Vážení Pražané,

bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým kotlem na uhlí a stále přikládáte ručně? Nečekejte,  až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé z vás se začne vztahovat již od září 2017).

Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč).

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:

 • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
 • Kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním
 • Plynové kondenzační kotle
 • Tepelná čerpadla (jakákoliv)

  případně na instalaci solárního systému, ale pouze současně s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů.

  Z Vašich telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy patrná obava, zda se na Vás zmíněné finanční prostředky dostanou. Příjem žádostí na hotové projekty byl zahájen 21. března 2016 a k 18. dubnu 2016 bylo podáno pouze 29 žádostí, přičemž přidělené finanční prostředky mohou uspokojit 160 – 180 žadatelů. Z uvedených čísel je patrné, že většina potenciálních žadatelů práce teprve postupně provádí, neboť klimatické podmínky pro obměnu topného zdroje a případné zateplení domu již začaly být příznivé.

  Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity, potřebné vzory tiskopisů apod. najdete ke stažení na:

  portalzp.praha.eu  

Vyskočit nahoru