Jste zde

19.2.2016

Pravidla zájezdů pro seniory

        

V letošním roce MČ Praha-Kunratice zařadila do svého rozpočtu položku „Zájezdy pro seniory“. Komise pro školství, kulturu a sport schválila pravidla, dle kterých se kunratičtí senioři mohou těchto zájezdů zúčastnit:

  • Seniorem je občan s trvalým bydlištěm v Kunraticích a dovršil věku 60 let.
  • Kapacita zájezdového autobusu je omezená na maximum 48 výletníků.
  • Senioři budou zapisováni na zájezd dle pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí spoluúčast na Úřadu MČ Praha-Kunratice.
  • Při naplnění kapacity autobusu, budou další zájemci zapisování jako náhradníci.
  • Účastníci zájezdu se budou finančně podílet na ceně zájezdu spoluúčastí ve výši cca 100-150 Kč/1 osoba.
  • Peníze na spoluúčast budou vráceny v případě, že za účastníka zájezdu pojede náhradník.
  • V případě zrušení zájezdu budou peníze účastníkům zájezdu vráceny.
  • Zájezdy jsou ohlašovány v Kunratickém zpravodaji, který je v den, kdy začíná být roznášen, zveřejněn na internetu: www.praha-kunratice.cz, což bývá zpravidla poslední týden každého sudého měsíce (únor, duben, červen, srpen říjen, prosinec). Ve stejný den, budou informace zveřejněny na Úřední desce ÚMČ.

                                  

                                                                                  Ing. Lenka Alinčová

                                                                       starostka Městské části Praha-Kunratice

Vyskočit nahoru