Jste zde

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo tajemníka ÚMČ Praha-Šeberov

Starosta MČ Praha-Šeberov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemník/tajemnice úřadu městské části Praha-Šeberov.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce nejpozději do 14:00 hod dne 15.2.2016, osobně anebo písemně na adresu MČ Praha-Šeberov

Úřad městské části, K Hrnčířům 160, 14900 Praha-Šeberov

bližší informace v příloze

gotop