Jste zde

10.12.2014

Svoz odpadu během vánočních a novoročních svátků

Pražské služby zajistí bezproblémový svoz odpadu během

vánočních a novoročních svátků

Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na jimi obsluhovaných městských

částech (mimo Prahu 2, 3, 8, 9, 10, 14 a Praha – Troja, kde svoz odpadu obstarávají

společnosti AVE CZ, Komwag, a Ipodec) během vánočních a novoročních svátků. Program

svozu bude vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich

nepořádek.

Pražané během vánočních svátků vyhodí téměř 7000 tun odpadu. „Největší nárůst tradičně

očekáváme v množství svezeného papíru. Během svátků ho Pražané odevzdají až o 200 tun

více. To je o cca 60 procent větší množství než během roku“, říká tiskový mluvčí Pražských

služeb Radim Mana. U skla a plastů se nárůst pohybuje okolo 15 procent, u směsného

odpadu jde asi o 5 procent.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2014 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz

směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných

dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké

zástavby (sídliště). U tříděného odpadu budeme ve dnech 15. - 31. 12. 2014 provádět

mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných

svozových programů.

Svoz směsného odpadu:

22. – 31. 12. 2014 normální svoz dle příslušných programů

1. 1. 2015 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 4. 1. 2015 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1

den)

Svoz tříděného odpadu:

22. – 31. 12. 2014 normální svoz dle příslušných programů

15. - 31. 12. 2014 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných

svozových programů

1. 1. 2015 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 4. 1. 2015 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří

Pražské služby se postarají na jimi obsluhovaných území i o volně odložené vánoční stromky

u nádob se směsným komunálním odpadem. Vánoční stromky budou odváženy při

pravidelném svozu od 25. 12. 2014.

Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad,

aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. „Vánoční stromky

nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního

odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes

prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo

přistavení nádob k výsypu“, vysvětluje mluvčí Mana.

Mgr. Radim Mana

Vyskočit nahoru