Jste zde

23.10.2014

Oznámení o prodloužení termínu výběrového řízení k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa-Investiční referent

Oznámení o prodloužení termínu výběrového řízení k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice vyhlášeného dne 7. 10. 2014

Městská část Praha-Kunratice – zastoupená tajemnicí Úřadu MČ Praha-Kunratice prodlužuje termín pro podání přihlášek na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice referent/referentka hospodářsko-správního odboru – investiční referent (referent-stavební technik)

do 15. 11. 2014

Místo výkonu                         : Praha 4 – Kunratice

Platová třída                           : 10. platová třída

Předpokládaný nástup           : po vyhodnocení výběrového řízení, dle dohody nástup ihned

Pracovní úvazek                     : 40,0 hodin týdně

Přihláška musí obsahovat       : jméno a příjmení zájemce

                                                 datum a místo narození

                                                 státní příslušnost

                                                 místo trvalého pobytu

                                                 číslo občanského průkazu

                                                 datum a podpis

Připojit doklady                     : strukturovaný životopis

                                                 výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

                                                 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta podání přihlášky          :  do 15. 11. 2014

Způsob a místo podání           : v uzavřené obálce označené slovy :

 „Neotvírat- Výběrové řízení-Investiční referent (referent –         stavební technik)

 poštou nebo osobně na adresu

                                                Úřadu MČ Praha-Kunratice,

 K Libuši 7/10, 148 00  Praha 4 - Kunratice

V Praze – Kunraticích 23.10.2014

         Jitka Voříšková v.r.

tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

Vyvěšeno:                      

Sejmuto:             

Vyskočit nahoru