Jste zde

15.10.2013

Nabídka bezplatného měření radonu v domě

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) nabízí tzv. Radonový program, který koordinuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Program spočívá v tom, že zájemci SÚRO dodá speciální stopový detektor. Ten je umístěn v měřené místnosti po dobu 1 roku. Po uplynutí tohoto roku SÚRO z výsledku měření stanoví průměrnou roční koncentraci radonu v ovzduší místnosti a v případě zvýšeného výskytu radonu doporučí vhodná nápravná opatření. Toto měření je bezplatné. Podrobné informace naleznete na  http://www.suro.cz/cz/index_html nebo je možné se přímo obrátit na SÚRO na adrese Praha 4, Bartoškova 28, tel. 241 410 211. Přihlášení se je možné u Ing. Fojtíkové na tel. 226 518 166 nebo u paní Kreslové a Mužíkové na tel. 226 518 177., nebo mailem na adrese radon@suro.cz.

Měřením stopovým detektorem prošla Základní škola Kunratice. Vyhodnocení měření potěší především rodiče žáků a zaměstnance školy: „Všechny naměřené hodnoty jsou nižší než směrná hodnota pro rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu-400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti dle § 95, odst 1 vyhlášky 307/2202 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů“.

Vyskočit nahoru