Jste zde

Zastupitelstvo 2018 - 2022

Zastupitelé: 

Ing. Lenka Alinčová

Politická strana: 
Hnutí Praha-Kunratice
Pozice: 
Starostka
Kontaktní e-mail: 
Telefon: 
Agenda: 
Majetek, finance, stavby, územní plán, školství, investice, sociální, zdravotní a bytová problematika

Ivan Hýža

Politická strana: 
Hnutí Praha-Kunratice
Pozice: 
Místostarosta
Kontaktní e-mail: 
Telefon: 
Agenda: 
Životní prostředí, zeleň, povodňový plán, bezpečnost

Petra Hilmarová

Politická strana: 
Hnutí Praha-Kunratice
Pozice: 
Místostarostka
Kontaktní e-mail: 
Telefon: 
Agenda: 
Kunratický zpravodaj, kultura, kronika
Poznámka: 
Přítomna na radnici: po, st; doporučeno se k návštěvě předem objednat.

Milan Matoušek

Politická strana: 
Hnutí Praha-Kunratice
Pozice: 
Člen kontrolního výboru ZMČ

Ing. Jaroslav Kokeš

Politická strana: 
Hnutí Praha-Kunratice
Pozice: 
Předseda finančního výboru ZMČ

Ing. Ondřej Nováček

Politická strana: 
Hnutí Praha-Kunratice
Pozice: 
Místostarosta
Kontaktní e-mail: 
Telefon: 
Agenda: 
Doprava
Poznámka: 
Přítomen na radnici: po, st; doporučeno se k návštěvě předem objednat.

Mgr. Veronika Doležilová

Politická strana: 
Hnutí Praha-Kunratice

Ing. Mgr. Karel Klíma, MBA

Politická strana: 
Společně pro Kunratice
Pozice: 
Předseda kontrolního výboru ZMČ
Vyskočit nahoru