Jste zde

08/2019

Číslo jednací: 
MC P-KU 2729/2019
Žádost přijata: 
09.09.2019
Vyřízeno: 
19.09.2019
Počet stran: 
1

 

  1. Jaké dodávky veřejných inženýrských sítí a po jakou dobu poskytovala firma Františka Staňka, místem podnikání K Libuši 8ú8, Praha 4-Kunratice IČ: 17023262, Městské části Praha-Kunratice po dobu trvání nájemní smlouvy z 26..1994?
  2. Jaké stavební úpravy zařízení staveniště předmětného pozemku v hodnotě 5,782.000,- Kč provedla firma Františka Staňkla, místem podnikání K Libuši 8/8, Praha 4-Kunratice, IČ 17023262, podle čl. II. bod 6. nájemní smlouvy z 26.8.1994?
  3. Jaké věci vložila firma Františka Staňka, místem podnikání K Libuši 8/8, Praha 4-Kunratice, IČ: 17023262, podle čl. IV. bod 1 nájemní smlouvy z 26.8.1994 na zařízení staveniště, na pořízení a na úpravy předmětného pozemku v celkové hodnotě 10,073.400,-  Kč?
  4. Z jakého důvodu je nájemné za pronájem předmětného pozemku společnosti STAS-STANĚK, s.r.o., se sídlem K Libuši 8, Praha 4-Kunratice, IČ: 25079986 nižší než činí obyklé nájemné, za které Městská část Praha-Kunratice pronajímá tento pozemek dalším nájemcům? Průměrná cena nájmu předmětného pozemku je o více než 21,- Kč za m2 a rok vyšší.
  5. Dále si dovoluji požádat o zaslání kompletní nájemní smlouvy z 26.8.1994 včetně všech jejích příloh.
     
Vyskočit nahoru