Jste zde

Rok konání voleb
2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY na území Městské části Praha-Kunratice konaných ve dnech 25. a 26. října 2013

na základě ustanovení § 14e, odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění,

jmenuji

tímto následující občany za zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

do okrskové volební komise č. 985    -    ZŠ, Předškolní 420

KREJČOVÁ Dana   nar. 11.6.1958, bytem Výletní 351/32, Praha 4 - Písnice

do okrskové volební komise č. 986    -  -    ZŠ, Předškolní 420

ANDRLOVÁ Dagmar   nar. 20.5.1967, bytem Krátká 91, Hodkovice

do okrskové volební komise č. 987    -  -    ZŠ, Předškolní 420

PLAČKOVÁ Jana   nar. 8.11.1971, bytem Beethovenova 1380/1A, Praha 4 – Kunratice

do okrskové volební komise č. 988    -  -    ZŠ Předškolní 420

BENEŠ Petr   nar. 18.6.1963, bytem ul. Josefa Němce 109, Praha 9-Běchovice

do okrskové volební komise č. 989    -    Hudební škola, Jana Růžičky 1179

MEZTEK  Martin   nar. 10.3.1975,  bytem Fr. Šimáčka 1068/1, Praha 4-Kunratice

do okrskové volební komise č. 990    -    Hudební škola, Jana Růžičky 1179

Bc. MEZTEKOVÁ Ivana   nar. 17.7.1978, bytem Fr. Šimáčka 1068/1, Praha 4 - Kunratice

a jako náhradníka

ASCHENBRENEROVÁ Jaroslava   nar. 19.8.1954,  bytem Sobolákova 345/7, Praha 4-Kunratice

Ing.Ivana Kabelová

starostka MČ Praha-Kunratice

Vyskočit nahoru