Jste zde

Plán nakládání s odpady v MČ Praha - Kunratice

Datum vydání: 
26.02.2020
Volební období: 
2018 - 2022

Účelem studie je navrhnout optimalizaci nakládání s komunálním odpadem v městské části Praha - Kunratice s ohledem na technické možnosti dotčené oblasti a ekonomickou náročnost vybudování navrženého systému, tj. naplňovat principy sociální i solidární ekonomiky.

Řešení by mělo být nejen v souladu s připravovanou legislativou, ale také musí být finančně dostupné, a to nejen z pohledu případných investičních nákladů, ale také následných provozních výdajů.

Plán nakládání s odpady v městské části Praha – Kunratice je v souladu s obecním i krajským Plánem odpadového hospodářství Hlavního města Prahy a je primárně zaměřen na odpady, pro které jsou stanoveny:

  • cíle Krajského Plánu odpadového hospodářství Hlavního města Prahy 2016 – 2025 (dále jen POH kraje) a
  • cíle Plánu odpadového hospodářství Hlavního města Prahy (dále jen POH obce).
Vyskočit nahoru