Jste zde

TV Kunratice etapa ; etapa 0018; "Umělecké ulice"

Obecně

Kompletní rekonstrukce vč. výměny podloží, zbudování nových chodníků a vjezdů

ulice: Suppého, Lisztova, Beethovenova, Musorgského, Kálmánova
Akce připravovaná magistrátem hl.m.Prahy (OTV INV MHMP), kvůli nedostatku finančních prostředků probíhá delimitace projektu z MHMP na MČ Praha-Kunratice (tj. MČ komunikace rekosntruuje za své prostředky), původní název: Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV.
Přízvisko "Umělecké ulice" je pracovní název pro soubor těchto ulic dle osobností, po nichž byly pojmenovány.
Na akci je vydáno platné stavební povolení stavebním úřadem ÚMČ Prahy 4.

Data

Zhotovitel: soutěž jaro 2021
Projektant: DIPRO s.r.o.
Výběrové řízení a dokumentace projektu zde: -
Předpoklad zahájení prací: léto 2021 - uzavření jednotlivých ulic pro realizaci rekonstrukce je absolutně podmíněno přístupností okolních ulic dle postupu prací a uzavírek na ulici K Zeleným domkům (nadřazená stavba)
Cena projektu (odhad): 16 mil. Kč vč DPH
Investor: Městská část Praha-Kunratice (původně hl.m.Praha)

Důležité termíny

Termín zahájení bude upřesněn, předpoklad zahájení prací v průběhu 9/2021.

Harmonogram

  • od 9/2021 - Musorgského, Beethovenova
  • od 3/2022 - Lisztova, Kálmánova, Suppého (bude upřesněno v průběhu zimy)

Zrealizováno

-

Organizační instrukce

  • Nádoby na odpad (popelnice na pozemcích) je nutno popsat číslem domu, nádobu je nutno umístit dostupnou mimo pozemek nejpozději den předem (tj. úterý) do 14:00, stavba nádoby stáhne, ve středu proběhne vývoz a popelnice budou navráceny
  • Parkování a vjezd do ulice nebude umožněno (fyzicky nepřístupný prostor), k parkování využitjte okolní ulice
  • Pohyb po staveništi je možný pouze se zvýšenou opatrností a v případě provádění činnosti pouze za vědomí pracovníků zhotovitele kvůli riziku úrazu
Vyskočit nahoru