Jste zde

TV Kunratice etapa ; etapa 0018; "Umělecké ulice"

Obecně

Kompletní rekonstrukce vč. výměny podloží, zbudování nových chodníků ve vybraných ulicích a vjezdů

ulice: Suppého, Lisztova, Beethovenova, Musorgského, Kálmánova
Akce připravovaná magistrátem hl.m.Prahy (OTV INV MHMP), kvůli nedostatku finančních prostředků proběhla delimitace projektu z MHMP na MČ Praha-Kunratice (tj. MČ komunikace rekosntruuje za své prostředky), původní název: Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV.
Přízvisko "Umělecké ulice" je pracovní název pro soubor těchto ulic dle osobností, po nichž byly pojmenovány.
Na akci je vydáno platné stavební povolení stavebním úřadem ÚMČ Prahy 4.

Data

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant: DIPRO s.r.o.
Výběrové řízení zde: ODKAZ
Předpoklad zahájení prací: podzim 2021, jaro 2022
Cena projektu (odhad): 15 mil. bez DPH (vysoutěžená cena cca 19 mil. Kč bez DPH vč. k soutěži přidružené ulice Za Bažantnicí)
Investor: Městská část Praha-Kunratice (původně hl.m.Praha)

Důležité termíny

 • Suppého, Lisztova
  • Termín zahájení od 21. 3. 2022, odtěžování konstrukcí, výměny kabelů PRE a veřejného osvětlení již dříve (7.3.)
 • Kálmánova
  • Termín zahájení od 18.4.2022 výměny kabelů PRE a veřejného osvětlení odhadem od 21.3.
 • Chodník Pražského povstání
  • Termín zahájení od 16.5.2022, výměny kabelů PRE a veřejného osvětlení odhadem od 4.4.
 • PŘEDZNAČENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ V CELÉM SOUBORU ULIC 30. - 31.8.2022 - podle počasí

Harmonogram; etapizace

 • 10-12/2021 - Musorgského, Beethovenova
 • 3-6/2022 - Lisztova, Kálmánova, Suppého, chodník Pražského povstání
 • 7-10/2022 - dokončovací práce, předání díla

Zrealizováno

 • Soubor ulic je stavebně prakticky zrealizován, zbývají dokončovací práce, dopravní značení, založení trávníků, dokončení zasakovacího příkopu Lisztova

Organizační instrukce

 • Nádoby na odpad (popelnice na pozemcích) je nutno popsat číslem domu, nádobu je nutno pro vývoz umístit na roh s nejbližší otevřenou ulicí (Pražského povstání, Maternova, Kálmánova, později i K Zeleným domkům)
 • Stanoviště tříděného odpadu je přemístěno do ul. K Zeleným domkům (Aktualizace přelom 8-9/2022 proběhne vrácení zpět na původní stanoviště)
 • Parkování a vjezd do ulice nebude umožněno (fyzicky nepřístupný prostor), k parkování využitjte okolní ulice
 • Pohyb po staveništi je možný pouze se zvýšenou opatrností a v případě provádění činnosti pouze za vědomí pracovníků zhotovitele kvůli riziku úrazu
Vyskočit nahoru