Smlouva o výpůjčce-Ing.Michal Jakoubek č.16 009 2 00