Nájemní smlouva-Českomoravská myslivecká jednota Výstava psů ČMKJ č. 15 003 1 00