Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-PREdistribuce č.14 004 9 00