Darovací smlouva-OS Rozvoj Zeleného údolí č.14 011 7 00